– Trenger et bedre lag

Terje Rønning
Foto: Silje Rindal

– Dersom Lillehammers økonomi skal reddes, må det sterkere lag på banen, sier Venstres ordførerkandidat Terje Rønning. Han mener mange kommunestyrerepresentanter er mer opptatt av fagforeningspolitikk enn kommunepolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Flere av de styrende partiene er så styrt fra sentralt hold at de ikke klarer å tenke sjøl, mener Rønning. Nå er krybba tom, og byen står foran tidenes hestekur. Med mange års erfaring i håndballmiljøet har ordførerkandidaten god kunnskap om lagspill og samarbeid, og mener mange paralleller kan trekkes til kommunepolitikken.

– Å redde kommunen nå handler om lederskap og å legge bort politisk ideologi. Det er for mange særinteresser i kommunestyret, blant annet hvor representanter vel så mye opptrer som fagforeningsrepresentanter som lokalpolitikere, mener Rønning. – Ikke noe galt om fagforeningene, de trenger vi, men de har sine areaner. – Posisjonen (Ap, Sp, SV) spiller ball på midtbana, uten å gjøre tiltak som skaper de resultatene som trengs.

Upopulære

– Hadde Lillehammer kommune vært et firma, hadde vi vært konkurs, og nok hatt store problemer med å skrive i årsmeldingen hvordan vi skal drive videre. Min påstand er at sammensetninga av kommunestyret blir styrt fra sentralt hold, og storpolitikken styrer hva man skal gjøre i Lillehammer. Da får man ikke det beste laget.

– Neste periode blir det mest upopulære kommunestyret Lillehammer har hatt, og det er viktig å stemme inn folk som tør å ta beslutninger, selv om de er upopulære. Dagens styrende partier evner ikke å ta alvoret innover seg, sier ordførerkandidaten, og mener en del har glemt at de skal forvalte offentlighetens midler og levere gode, lovpålagte oppgaver innenfor de rammene man har.

– Ledelsen i dag må tørre å ta ansvar og sette sammen et lag som funker. Man kan ikke, som blant annet varaordføreren har gjort i formannskap, skylde på innbytterne på benken. Vi har aldri fått spille på banen før det kanskje er igjen to minutter av kampen, mener han.

Får skylda

Opposisjonen har fått skylden for kommunens dårlige økonomi fordi de ønsket å skjerme førstelinjetjenestene, men heller kutte i administrasjonen og de topptunge postene. Posisjonen ønsket derimot å kutte i førstelinje, og beholde administrasjonen som den er.

– De vi ikke rørte i førstelinjetjenesten, viser nå gode resultater, understreker Rønning, og sier Lillehammer må redusere store deler av lønnsutgiftene.

– Det er 80 prosent av utgiftene. Aktivitetsnivået må ned, og de tiltakene må forberedes nå. Vi skal levere gode tjenester, men må se hvor det er mest prekært og hvordan de tjenestene skal være. Kanskje kan vi for eksempel se på gamle skolebygg som Kringsjå og Jørstadmoen som er dyre i drift, og bygge nye for å drifte billigere. Idrettsanleggene og skolestrukturen må vi også se på. Posisjonen har dyttet dette til etter valget, men avgjørelsene kan ikke vente, sier Rønning.

Styrke næringslivet

Blant tiltakene er et krav om at Staten tar over bob-og akebanen, som i dag går over kommunens budsjett.

– Det er håpløst, det er ikke sånt en kommune skal drive med. Vi bruker også mer penger på helse enn sammenlignbare kommuner, og vi må finne grunnen til at det er slik, sier Rønning. Næringsutviklingen må også styrkes, mener ordførerkandidaten.

– Det er litt snevert å bare tilrettelegge for gründere og enkeltmannsforetak. Det næringslivet vi allerede har må også få rom til å utvikle seg, og der har vi ikke vært flinke nok. Kommunen må styres av folk som tør å stå opp og drifte kommunen, og samtidig ha verdier som gjør at vi får en god kommune å leve i. Samtidig skal vi også ha råd til å betale for oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**