Smarte byer og gründere

Illustrasjon: venimo / creativemarket.com

diskusjonen om smartby er smart eller ikke for Stavanger, savner jeg noe. Jeg savner noe mer konkret, jeg savner det åpenbare her – nemlig at vi må satse på gründeren også lokalt, med politiske virkemidler, skriver leder av Stavanger Venstre, Rune Askeland, i Stavanger Aftenblad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Rune Askeland Venstre ønsker selvfølgelig at vi skal ha en by som inntar en lederrolle når det gjelder utvikling og bruk av ny teknologi. Vi ser at med en god digital infrastruktur kan vi forandre hverdagen til det positive for mange, i fornyelsen av byen trenger vi nye næringer som kan bli med i utviklingen. Nye næringer som danner grunnlag for nye arbeidsplasser.

Ekstra midler

Ønsker og gode intensjoner bringer oss ikke videre med mindre vi legger noen rammer som kan bidra til vekst. Gründerskapet skal dyrkes og vi skal jobbe for at kommunen stiller opp for de som vil ta den risikoen det er med å utvikle noe nytt. Venstre presset på for å få ekstra midler til gründersektoren ved forrige budsjettrunde i Stavanger og vi vil fortsette å kjempe for de kreative, dyktige og risikovillige.

Venstre vil legge til rette for kunnskapsbasert nyskaping, omstilling og innovasjon i regionen. I Stavanger skal det være like naturlig å starte egen bedrift som å bli arbeidstaker i andres. Derfor vil vi satse på gründerskap allerede fra skolealder. Samarbeid mellom utdanningssektoren og næringslivet må styrkes. Stavanger skal gi gründerbedrifter landets beste rammebetingelser. Det skal være attraktivt for etablerte bedrifter å opprette ny virksomhet. Like viktig er det å vektlegge det kommersielle, slik at de gode idéene også omsettes til inntekter.

Det finnes innovative miljø i utlandet som snuser på Stavanger. Vi vil gjøre Stavanger til en attraktiv by for det skapende næringslivet. La Stavanger bli magneten som trekker til seg de som skal skape morgendagens arbeidsplass.

Venstre ønsker å forbedre rettigheter til selvstendig næringsdrivende knyttet til sykdom, omsorg for egne barn, pleie- og opplæringspenger og pensjon.

Rune Askeland

Norge trenger mange flere nye bedrifter for å sikre velferden for kommende generasjoner. Hovedgrepet for å få til flere nyetableringer og vekstbedrifter er å sikre vesentlig bedre tilgang til risikovillig kapital for gründere og nyskapende vekstbedrifter, både gjennom offentlige virkemidler og gjennom premiering av private investeringer.

Forståelig vegring

I tillegg må vi få flere til å satse på sin egen idè – Det er for mange i dag som, forståelig nok vegrer seg for å satse på grunn av usikkerhet. Hva skjer dersom jeg blir syk? Eller når jeg blir gravid?

Venstre ønsker å forbedre rettigheter til selvstendig næringsdrivende knyttet til sykdom, omsorg for egne barn, pleie- og opplæringspenger og pensjon.

Vi ønsker også å fjerne arbeidsgiveravgiften de første tre årene for foretak med færre enn fem ansatte.

En smart by bygger en infrastruktur som gjør at vi kan komme oss på jobb eller i barnehagen raskest mulig.Vi må bygge en skinnegående transportløsning slik at vi får utnytte tiden best mulig både på jobb og med familien.
Høyre vil koble seg på fremtiden. Vi vil koble oss på allerede nå slik at fremtiden gir oss løsningene som kan forbedre hverdagen for deg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**