Flertall for en mer human rusomsorg

- Det er nødvendig å kartlegge hvordan eksponering for stoffer som metadon og buprenofin i svangerskapet påvirker barns utvikling, og tilby kvinner i LAR-programmet gratis, langtidsvirkende prevensjon, sier Ketil Kjenseth
Foto: Jo Straube

Tirsdag 26. mai deltar partilederne på borgerlige side og helseministeren på et ruspolitisk toppmøte i Oslo. Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, helse – og omsorgsminister Bent Høie, Venstreleder Trine Skei Grande og fungerende partileder i KrF Dagrun Eriksen deltar på møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Tema for møtet er opptrappingsplanen for rusfeltet, og Narkotikaprogram med domstolskontroll og lavterskeltibud med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er blant sakene som skal diskuteres.

Rett før helgen avga Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget sin innstilling til forslaget fra Venstre om en mer human rusomsorg.

Ny vilje på rusfeltet

Venstres helsepolitiske talsmann Ketil Kjenseth er fornøyd med gjennomslag for utvidelse av Narkotikaprogram med domstolskontroll, at man nå åpner for å utvide lavterskeltibud med medikamentell behandling og at man ønsker å innføre en behandlingsgaranti etter avrusning.

Ketil Kjenseth
Ketil Kjenseth, Foto: Venstre

– For Venstre har det viktigste vært at rusavhengige får den hjelpen og oppfølgingen de trenger. Derfor har vi blant annet foreslått en 24-timers behandlingsgaranti etter avrusning. Dette ber komiteens flertall regjeringen om å følge opp i den varslede opptrappingsplanen for rusfeltet. I sum ser vi en langt større vilje på Stortinget til å prioritere rusfeltet enn tidligere, sier Kjenseth. Han mener opptrappingsplanen bør stake ut en ny kurs for rusomsorgen i Norge.

Utvidelse av hjelpetilbud

– Komiteens flertall slår fast at regjeringen i forbindelse med opptrappingsplanen skal se nærmere på tilbudene til de mest hjelpetrengende rusavhengige, og vurdere ytterligere lavterskeltilbud med medikamentell behandling. Venstres konkrete forslag i den forbindelse er å åpne for heroinassistert behandling av de tyngste rusavhengige, og å tillate røyking av heroin i sprøyterom. Det vil vi følge opp i behandlingen av opptrappingsplanen og ikke minst i kommende budsjettforhandlinger med regjeringen, sier Kjenseth.

Rusavhengighet er en kompleks lidelse som må møtes med et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud

Ketil Kjenseth

– Det er også flertall for å gi andre byer og kommuner mulighet til å tilby ruspasienter et lavterskeltilbud med medikamentell behandling etter modell fra LASSO-prosjektet i Oslo og subuxone-prosjektet i Tønsberg som begge har vært meget virkningsfulle tiltak i rusomsorgen, sier Kjenseth.

– Debatten om rusavhengighet og forebygging av rusbruk har hatt en tendens til å bli veldig moralistisk og lite konstruktiv. Det er jeg glad for at vi har unngått i behandlingen av dette forslaget. Komiteen er samstemt om at rusavhengighet er en kompleks lidelse som må møtes med et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud, og gjennom utvidelsen av Narkotikaprogram med domstolskontroll slås det også fast at straff ikke er en god løsning på rusproblemer. Det viser at debatten har kommet lange skritt videre de siste årene, avslutter Kjenseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**