Hovedstyret i Oslo Venstre vil ha områdeløft for Trosterud-Haugerud

Den 26. mai vedtok hovedstyret i Oslo Venstre:

Områdeløft for Trosterud/Haugerud

 

Oslo Venstre ønsker å forlenge satsingen på gode bomiljøer i Groruddalen. Groruddalssatsingen har gitt bidrag til bedring av bomiljøene med målrettede tiltak mot borettslag, parker og integreringstiltak. Dette er sosiale satsninger som ligger Venstres liberale hjerte nær.

Etter utløpet av den første tiårsperioden med Groruddalssatsing, ønsker Venstre å gi nye områder en opprustning. I bydel Alna har Furuset og Lindeberg hatt områdeløft i den første perioden. Satsingen på Furuset er i stor grad avrundet. Venstre ønsker å fullføre satsingen på Lindeberg. Fremover bør områdene på Trosterud/Haugerud få et områdeløft, da de har mye av de samme levekårsutfordringene.

Venstre vil videreføre og styrke Groruddalssatsingen. I den videre satsingen må bydelene spille en større rolle. Lokalt initierte områdeløft er viktig. I slike områdeløft blir lokale aktører aktivt trukket med i arbeidet samtidig som kommunale etater må samordne seg. Det er også viktig for Venstre at ikke avsluttede prosjekter får forfalle pga. manglende oppfølging og vedlikehold.

Områdeløftet for Trosterud/Haugerud bør følge opp forprosjekteringen bydelen har satt i gang. Områdesatsingen bør bl.a. se på:

  • Lite attraktive nærsenter og tbanestasjoner,
  • Tilbudet til idretten og frivillig arbeid i nærmiljøet
  • Variasjon i boligtilbud i samarbeid med EBY)
  • Utvikling av det offentliges eiendommer i området
  • Tilbud av møteplasser for byens befolkning i området
  • Fortsatt bedring av undervisningsmiljøet ved skolene
  • Utfordringene i det sosiale miljøet med folk med mange opprinnelser

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**