Vil innføre nynorsk for tredjeklassinger

Foto: Francisco Munoz

– Bergen er nynorskhovedstaden i Norge. Vi må vise den stoltheten og tilhørigheten vi har til Vestlandet, sier Erlend Horn om forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Høyres Jacob Mæhle ville be bystyret innføre valgfritt sidemål på videregående skoler. Svaret fra en samlet opposisjon er å be om mer sidemål i grunnskolen, melder Bergens Tidende.

På bystyremøtet denne uken vil samtlige opposisjonsparti stemme for et forslag om å innføre sidemål allerede i tredje klasse på grunnskolene i Bergen.

Sammen har de flertall. Dermed må byrådet, bestående av Høyre og Frp, be sentrale styringsmakter om å få sette i gang et slikt forskningsprosjekt i byen.

Venstre styrker nynorskundervisningen

Dette skjer etter at Høyres representant Jacob Mæhle fremmer forslag om å gjøre sidemål valgfritt på videregående skoler i Bergen. Det ville ingen av opposisjonspartiene ha noe av.

Som kjent er byrådspartiene Frp og Høyre nå i mindretall, etter at KrF trakk seg ut av byrådet etter bybanekaoset i fjor sommer.

Venstre tok initiativ til å ikke bare stemme imot forslaget, men å også komme med et alternativ. Det ville både Arbeiderpartiet, Sp, Rødt, SV, KrF, Miljøpartiet De Grønne og Byluftlisten være med på.

– Heldigvis har vi et språkvennlig flertall i bystyret, slik at dette kan bli en realitet, sier 1. kandidat Erlend Horn.

– Bergen er nynorskhovedstaden i Norge. Vi må vise den stoltheten og tilhørigheten vi har til Vestlandet, sier han.

Opplæring på begge målformer

I tillegg til å innføre opplæring i sidemål allerede fra tredje klasse, heter det i forslaget at elever skal eksponeres for både hovedmål og sidemål i de andre fagene på skolen.

– Det er en god del forskning som viser at jo yngre du er, jo bedre lærer du språk. Derfor vil vi få inn sidemålet før folk kommer i puberteten. Da tror vi det vil feste seg bedre, forklarer Horn.

Han tror også det kan gjøre at elevene lettere lærer seg fremmedspråk senere i skolegangen.

Bergen kommune eier grunnskolene, men må be om tillatelse til å innføre et slikt prosjekt fra sentrale myndigheter. Det er det opposisjonspartiene nå vil be byrådet om å gjøre. Tanken er at sidemålet skal innføres som et forskningsprosjekt på inntil tre skoler allerede i kommende skoleår.

– Vi vet at byrådspartiene er imot dette, men når flertallet gir marsjordre regner vi med skolebyråden vil følge opp med stor entusiasme, sier Horn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**