Helse og sosial

De fleste har det godt i Norge. Men vi måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. Venstre vil ha et krafttak for å redusere antallet fattige barn.

I dag lever over 70 000 barn i Norge i fattigdom. Det er ikke Norge verdig. I Hamar kommune er tallet 600-700. Hamar Venstre vil gjennomføre tiltak for å løse fattigdoms­utfordringene i Hamar kommune.

Samtidig må vi forebygge rusavhengighet og psykiske problemer. Det er for mange historier om mennesker som ikke får nødvendige helsetjenester. Derfor må vi bedre tilbudet innen psykiatri, rusomsorg, eldreomsorg og barnevern. Venstre vil ha et godt offentlig helsetilbud med så god kvalitet at det ikke oppstår et klasseskille i helsevesenet.

I tillegg vil Hamar Venstre gjeninnføre en livssynsnøytral ungdomsklubb i Hamar sentrum. Uorganisert ungdom behøver også voksne som ser dem og bryr seg. Vi vil også gjeninnføre ungdomskontakten. For oss er ikke dette en valgkampsak. Hamar Venstre har hele tiden stemt for at vi skal ha ungdomskontakt i Hamar.

Hamar Venstre vil:

 • sørge for et krafttak mot barnefattigdom
 • gjenopprette en livssynsnøytral ungdomsklubb i Hamar sentrum
 • gjenopprette ungdomskontakten
 • arbeide for et komplett storsykehus på Hedmarken
 • sikre et godt tilbud for god mental helse
 • styrke skolehelsetjenesten
 • arbeide for at mobbing blir tatt på alvor gjennom et samarbeid mellom hjemmene, skolene, fritidstilbudene og relevante kommunale tjenester
 • arbeide for full dekning av sykehjemsplasser i enerom
 • bidra til stabil drift av Barnas stasjon og Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)
 • innføre prosjekt «kjøp din egen bolig» – kommunale boliger som gradvis betales ned av brukerne
 • lage en mentorordning for innvandrere for integrering i arbeidslivet
 • rehabilitere Hamar krematorium og gjøre det mulig å tilpasse det ulike livssyn
 • gjøre det mulig å treffe legen i Øvre Vang
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**