Bilfri skolegård

Trine deltar på bingoen på SFO. , Foto: Anne Solsvik

Kommunestyret behandlet i dag Årsrapporten for Harstad kommune. Venstres Maria Serafia Fjellstad benyttet anledningen til å trekke fram et tema hun hverken fant omtalt under “Trygge lokalsamfunn” eller under kapittelet om Grunnskole: Bilfri Skolegård. Hun leverte et forslag, og fikk med det enstemmig vedtatt det prinsipielle at alle Harstads skolegårder skal være Bilfrie.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Denne saken ble aktualisert ved Arbeiderpartiets Trond Henningsens medieutspill i april i år; hvor han reagerte på at mange foreldre ved Bergseng skole overså dropsonen og kjørte barna helt til døra. Den samme debatten pekte Fjellstad på at man har ved nær alle Harstads skoler, og blant annet var hun kjent med at saken også aktuell for FAU ved Harstad skole. Maria Serafia Fjellstad mente at som regodkjent Safe Community-by skulle det bare mangle at nettopp Harstad fikk til dette; og hun leverte derfor følgende forslag: ”Rådmannen bes sørge for Bilfri Skolegård ved alle Harstads skole, med nødvendig merking og skilt”. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**