GOVs innspill til planprogram for Tøyenparken

Gamle Oslo Venstre har gitt innspill til planprogrammet for Tøyenparken. Under kan du lese vårt innspill.

Med ønske om minst mulig grad av bebyggelse mellom Botanisk hage og Finnmarksgata mener Gamle Oslo Venstre at forslag 2 og 4 er de beste.

Videre ønsker Gamle Oslo Venstre:

– God lokal medvirkning i hele den videre planprosessen.

– Flerbrukshall må inkluderes i planprogrammet.

– All ny bygningsmasse bør være bærekraftig og tilpasses terreng hvor takflater utnyttes og gjøres tilgjengelig for publikum (f.eks til ballspill eller annen aktivitet) .

– Et eventuelt nytt Tøyenbad på Caltexløkka må sikres god adkomst fra T-banen, fortrinnsvis med en ny utgang fra stasjonen mot nordøst.

– De ulike elementene i planen må være del av en helhetlig tankegang. Det må ikke planlegges stykkevis og delt.

– Hele parken må få en helhetlig lyssettingsplan, som kobler bygg, veier, oppholdssoner og aktivitetssoner sammen på en god måte. Hele parkens område må oppleves som trygt av alle.

Her finner du høringsutlysningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**