Hvor er Rita og Haktor?

Illustrasjon: dreamstime.com

Venstre legger vekt på å være åpne om hva vi står for, men hvem vet hva Rita Hirsum Lystad (Ap) og Haktor Slåke (H) vil bruke ordførervervet til? skriver Erik Lundeby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Innlegg i Amta 2.6.2015

Amtas spørreundersøkelse viste at Haktor Slåke (H) leder ordførerkampen foran Rita Hirsum Lystad (Ap) og meg. Svært mange har ikke bestemt seg. Når folk skal velge har vi få offentlige debattarenaer hvor ordførerkandidatene kan bryne posisjoner og argumenter mot hverandre. Amta er vel den viktigste, og vi har Facebook. Vi i Venstre har gjennom hele kommunestyreperioden lagt vekt på å være åpne og vise hva vi står for, men vet velgerne hva Haktor og Rita vil bruke ordførervervet til?

Ordførervervet kan skjøttes på ulike måter. Du kan være en seremonimester som rusler rundt og kaster glans over ulike arrangementer når du ikke leder møter på Rådhuset – en konge av Frogn. Eller du kan være noe mer.

Venstre mener ordfører må være mye mer enn seremonimester. Ordfører jobber på heltid for Frogn – det gir store muligheter til å ta strategisk lederskap. Tittelen åpner dører på mange nivåer og i mange miljøer, og gir en unik mulighet til å bli kjent med og koble mennesker som kan bety noe for Frognbygda og Drøbak by. Ordfører leder det politiske fellesskap i Frogn, og er kommunestyrets stemme overfor nabokommuner, fylke og stat.

Velgerne må derfor vite hvordan en ordførerkandidat vil fylle sin rolle, og hvilke politiske saker kandidaten brenner for. Her er noen av mine.

Næringsforeningens undersøkelse viser at Drøbak har stort potensiale som sentrum for Frogn, og som reisemål for folk i Follo, Norge og resten av verden. Samtidig står lokaler tomme, og det er ofte stille i gatene. Vi må gjøre viktige veivalg – skal vi fylle rollen som et sted 80% av Norges befolkning kunne tenke seg å besøke, eller skal vi fortsette på sovebysporet? Mange offentlige og private aktører må delta i dugnaden som må til, og ordfører må ta en sentral koblingsrolle for å gjøre det mulig. Velgerne vet at Venstre har vilje til å satse på å løfte Drøbak som levende by.

Frogn er et flott sted å leve, og mange vil bo her. Samtidig har vi marka, strendene og de historiske miljøene å ta vare på – verdier som er i kjernen av det som gir livskvalitet i Frogn. I regionale planer har Drøbak sluppet å være en av kjernene for boligvekst i Follo. Dermed har vi spillerom til å utvikle byen smart og grønt. Skal vi da bygge byen innenfra, med sentrumsnære byrom med korte avstander i aksen Seiersten-Dyrløkke, eller skal vi fortsette å la ting skje overalt der grunneiere og eiendomsutviklere ønsker å tjene penger på tomter? Velgerne vet at Venstres politikk bygger på respekt for naturen og historien.

Prognoser viser at Frogn har stor risiko for forgubbing. Det er i dag 4,1 innbygger i yrkesaktiv alder for hver pensjonist, om 25 år vil det være 2,3 hvis vi fortsetter som i dag. Det er bra at pensjonister trives i og flytter til Frogn, men skal vi kunne ta ordentlig vare på de som er i slutten av livet, må nye generasjoner også trives. Vi trenger ungdom, barnefamilier og voksne som er i jobb. Frogn har derfor tatt mål av seg til å ha en av de beste skoler i landet, faglig og sosialt – et mål som ble løftet rett ut av Venstres program og inn i kommuneplanen. Skal Frogn ikke bare ha en av de beste skolene, men rett og slett være et av de beste steder i landet å vokse opp, så trengs det tydelig politisk strategi og lederskap. Velgerne vet at Venstre vil prioritere skole og oppvekst.

Jeg har bare godt å si om de andre ordførerkandidatene. Jeg kjenner Rita gjennom flere år i politikken som en ryddig og ærlig politiker, og som en effektiv møteleder som gir oss færre sene kvelder. Hun er aktiv i musikk og foreningsliv. Haktor er et ubeskrevet blad som politiker i perioden jeg har vært aktiv, men er kjent som en mann som har gjort mye bra. Han har stilt opp for ungdommen, og har bygd opp en blomstrende rørlegger- og eiendomsvirksomhet. Frognfolk har ikke noe å tape på at noen av dem administrerer Kommunestyret, men hvem vet om folk har noe å vinne?

Amta-lesere det siste året vet at Rita er opptatt av rikspolitiske saker som arbeidsmiljøloven, søndagsåpent og flyktninger. Vi i Venstre er glad for at vi er enige om å ta imot flyktninger, og at vi er enige om å finne løsninger for pendlerparkering. Bortsett fra dette kan det ikke være lett for velgerne å vite hva Rita har tenkt å gjøre, dersom hun flytter inn på ordførerkontoret – i hvert fall om de må gjøre seg opp en mening basert på Amta.

Haktor vet vi enda mindre om. Han er ny som politiker, og har sjelden fortalt hverken i Amta eller på Facebook hva han står for politisk. Vi vet at han synes det er “en selvfølge” å omregulere lokaler fra næring til bolig, så lenge det ikke er på gateplan. Ellers sier han til Amta 26.03 at han ikke kommer til å påvirke Høyre til å endre kurs, og at han er en leder som søker størst mulig enighet. Lurer på om velgerne ble noe klokere av det?

Hvis velgerne i Frogn vil ha en ordfører som står på for å løfte Drøbak ut av dvalen, for å ta vare på og utvikle byen smart og grønt, og for at Frogn skal være et av de beste steder i Norge å vokse opp, bør de stemme Venstre 14. september. Hvis Rita og Haktor mener det er grunn til å stemme noe annet, må de trekke fra gardinene, åpne vinduet og synge ut i spaltene om hvorfor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**