Ine vil gjøre det enklere å ta grønne valg

Foto: Joachim Steinbru

Ine Marit Torsvik Bertelsen er 2. kandidat for Sola Venstre i årets lokalvalg. Hun sitter i utvalg for arealsaker og i kommunestyret denne perioden.

Ine er 45 år, mor til to. Er oppvokst på Tananger, gikk på Haga skole og Tananger ungdomsskole. Etter flere år bosatt andre steder i landet flyttet hun hjem i 2004 og har siden det bodd på Skadberg. Hun kombinerer de politiske vervene med jobben som rådgiver i Rogaland fylkeskommune.

Ine Marit Torsvik Bertelsen

 

Ine er spesielt opptatt av samfunnsutvikling og arealplanlegging i Sola kommune for å sikre at alle innbyggerne blir ivaretatt på best mulig måte. Kommunereformen er også noe hun har jobbet mye med og ser frem til at det blir flere oppgaver desentralisert fra staten til kommunene. En slik reform krever kommunal kapasitet til å ta større ansvar enn i dag, spesielt innen velferdstjenester og helsevesen. For å kunne skape et urbant samfunn må man ha et pulserende kulturliv. Å videreutvikle biblioteket er en av de viktigste oppgavene innenfor kulturlivet i Sola i årene som kommer sier Sola Venstres andrekandidat i lokalvalget.

 

Mail: [email protected]

Mobil: 901 09 208

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**