Harstad stiller opp!

I dagens formannskapsmøte var mottak av flyktninger fra Syria temaet. Venstre, Arbeiderpartiet og KrF sikret flertall for et forslag som ønsket 53 syriske flyktninger over 2 år velkomne!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Statsråd Solveig Horne har sendt brev til landets ordførere hvor hun ber om tilbakemelding på hvor mange ekstra flyktninger hver kommune kan bosette i 2015 og 2016. Amnesty, CARE, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, NOAS, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Redd Barna inviterer norske politikere, kommuner, organisasjoner og ildsjeler til nasjonal dugnad for å ta i mot syriske flyktninger. SV fremmet i forrige kommunestyre en interpellasjon hvor de anmodet Harstad til å ta sin del av ansvaret, og Venstre støttet helhjertet opp om interpellasjonen.

Syria omtales ofte som den største humanitære krisen siden 2.verdenskrig. Totalt er 11 millioner mennesker på flukt. Nabolandene har tatt imot mer enn hva de har infrastruktur og rom til å håndtere; i Libanon er nå hver fjerde libanesiske innbygger en flyktning fra Syria, hvorav brorparten oppholder seg i provisoriske flyktningeleirer under uverdige forhold. Kun 2 % av flyktningene utenfor Syria er blitt tatt imot andre steder enn i nabolandene. De fleste skal og bør hjelpes lokalt – noen få med beskyttelsesbehov skal hjelpes i Europa, og noen av dem bør også hjelpes i Norge. Det lille antallet flyktninger verden så langt har tilbudt seg å ta i mot står i sterk kontrast til de 380 000 personene som FNs høykommissær for flyktninger har identifisert som personer med spesielt behov for beskyttelse. De mest sårbare flyktningene er barn og kvinner med barn alene på flukt, syke og skadde, torturoverlevende og folk som også i nabolandene blir utsatt for forfølgelse av politiske grunner eller som følge av sin seksuelle legning.

På dagens møte var forslaget fra Rådmannen 10 flyktninger, mens oppfordringen i brevet til Harstad kommune var 53. Venstres Jan Fjellstad sikret sammen med Arbeiderpartiet og KrF flertall for medmenneskelighet og ansvarlighet, og vedtok å ta imot 53 flyktninger over 2 år. Saken behandles også i siste kommunestyremøte før sommeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**