Sykehussaken: Bystyret sa enstemmig ja til søksmål

- Venstre vil fremme forslag om en statlig medfinansiering på 5 mrd. kr. for å få fart på samlokalisering og bygging av lokalmedisinske sentra og opprustning av legevaktene, sier Ketil Kjenseth. , Foto: Dreamstime.com

Venstre sammen med de andre partiene i bystyret gikk enstemmig inn for å gå rettens vei i sykehussaken da bystyret tirsdag 2.juni behandlet sak PS/22 Vurdering av eventuelt søksmål mot staten ifm. tomteplassering av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal.

Venstre støtter at vi går til rettsak. Representanten Andreas Sandvik sa blandt annet i sitt innlegg at det har vært en kjelkete behandling i tomteprosessen. Han etterlyste samtidig en nærmere problematisering av hva vi skal oppnå med rettsak utover det å få rett. Sandvik sa at han håpet en rettsak ville komme frem til at det har vært gjort feil i saksbehandlingen i tomtevalgprosessen, og håpet at det da kan bli en utsettelse slik at en ny regjering kan ta saken opp pånytt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**