Alle kan bidra til å skape et bedre miljø

Foto: Tore Rykkel

5. juni er verdens miljødag, og temaet i 2015 er bærekraftig forbruk. Det er et tema som angår oss alle, og hvor alle har mulighet til å bidra for å skape et bedre miljø for våre etterkommere.

Det er ikke så store ting som skal til for å gjøre sitt eget forbruk litt mer bærekraftig. Alle kan for eksempel tenke seg litt ekstra om før de går i butikken, slik at man unngår å kjøpe mer mat enn man trenger – mat som gjerne må kastes. For mange vil det også være aktuelt å kjøpe mer økologisk eller kortreist mat, og det smaker ofte bedre også. Kildesortering og resirkulering av avfall er andre gode bidrag hver enkelt av oss kan gjøre til en vane i hverdagen, uten at det koster mye tid og krefter.

På samme måte kan man tenke om de større innkjøpene man gjør. Det kan for eksempel være noen som gjerne vil overta den sykkelen som er blitt litt for liten for barna, og når man handler er det en god begynnelse å spørre i butikken om varene er miljømerket. Det er mange eksempler på at kravstore kunder påvirker store produsenter, noe vi for eksempel så med palmeoljekampanjen i vinter.

Vi politikere må også bidra med å gjøre det enklest mulig for folk å ta grønne valg. God informasjon om innholdet i matvarer og åpenhet om hvordan tingene man kjøper produseres er viktig for at folk skal kunne vite hvordan det de handler påvirker miljøet. Venstre vil det skal bli billigere å kjøpe miljøvennlige varer, mens miljøskadelige produkter bør ha høyere avgifter enn i dag.

Det er også viktig at vi legger til rette for å skape nye arbeidsplasser som vi skal leve av når oljealderen går mot slutten. Norge har naturgitte forutsetninger for å skape et grønt næringsliv som kan gå foran og vise veien mot lavutslippssamfunnet. Da må vi tørre å satse på de grønne næringene som er i vekst – for eksempel bærekraftig skog- og havbruk, miljøvennlig transport og klimavennlig mat, energi og medisiner fra havet.

Venstre mener at vi kan løse klimautfordringene uten at samfunnet blir fattigere. Det krever litt innsats og litt omtanke fra oss alle, og modige politikere som tør å sette ambisiøse mål og å komme opp med troverdige løsninger for å nå målene. Vi håper du vil være med oss på arbeidet med å sørge for at vi etterlater oss en jordklode til våre etterkommere som er i litt bedre stand enn da vi selv overtok den.

Os Venstre vil blant annet:

  • Økt andel el-biler i den kommunale bilparken
  • Måle kommunale klimagassutslipp og lage årlige klimagassregnskap.
  • Ha miljøperspektiv med i alle utbyggingssaker.
  • Styrke kollektivtilbudet for at nye boliger bygges i tilknytning til disse.
  • Utrede mulighet for å kople på fjernvarme fra Rådalen (ny E39 til Bergen).
  • Legge press på Vegvesenet for støyreduserende tiltak langs Halhjemsveien E39.
  • Ta hensyn til miljø og etikk ved innkjøp i kommunen.
  • Stimulere til reduksjon av avfall og kildesortering.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**