Grønn vekst – den gode løsningen!

Foto: Jo Straube / Venstre, Foto: Jo Straube

På verdens miljødag er det mange som hevder at vi må stoppe vår økonomiske vekst. De tar feil.

Å kjempe mot vekst, er det samme som å kjempe mot teknologisk utvikling. Det er ikke bare urealistisk og umulig, det vil også virke mot sin hensikt. Derfor har Venstres løsning på utfordringene som vi har sett komme både lokalt, nasjonalt og globalt ikke vært å redusere økonomisk aktivitet, men heller å stimulere og styre aktiviteten inn på bærekraftige spor.

Tidligere BI-professor Jørgen Randers er en av verdens mest kjente nordmenn. Han har i årtier markert seg som selvutnevnt klimapessimist. Gjennom sitt forfatterskap og sine utallige foredrag verden rundt har han prediket at det vil gå veldig dårlig med kloden vår. Nylig fylte Randers 70 år, og i et intervju med Verdibørsen på NRK var det nye toner å høre. Det siste halvåret hadde han innsett at løsningen ikke er å spre pessimisme, men heller å argumentere for vekst.

En annen litt mindre kjent nordmann som nylig kom til samme konklusjon er Erik Solheim. I et intervju med Aftenposten for noen uker siden stod han frem som nyfrelst kapitalist og proklamerte at ”høyresiden har hatt rett”: ”Vi kan ikke løfte massene ut av fattigdom uten at noen blir rike – forutsetningen for å lykkes er økonomisk vekst”. Men når man lytter nærmere til Solheims nyervervede innsikt, er det ikke høyrepolitikk han nå går inn for. Han er fremdeles i mot dumping av industriavfall i norske fjorder, og han tar til orde for å bruke incitamenter som styrer investeringene mot fornybar energi. Dette er renspikket Venstre-politikk.

Venstre feirer FNs miljødag ikke ved å heve pekefingeren eller ved å mane til skyldfølelse. Vi feirer dagen ved å peke på alle mulighetene som ligger i vår natur, i solen, i vinden, i havet – og ikke minst i vårt innovative næringsliv og i nasjonens kreative arbeidsstokk.
Grønn vekst er den gode løsningen!

Stein Inge Dahn
1. kandidat Venstre fylkestingsvalget Vest-Agder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**