Miljøpris til Bærekraftige liv på Landås

Foto: Tore Rykkel

Hordaland Venstre deler hvert år ut en miljøpris i forbindelse med Verdens miljødag 5. juni. Årets pris går til Bærekraftige liv på Landås. – Det at en filmkveld for syv år siden kunne utvikle seg til å bli en slikt bred nabolagsmobilisering for en bærekraftig hverdag er fantastisk, sier leder for Hordaland Venstre, Geir Kjell Andersland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Tar tak i et av de store problemene

De store rammene for klima- og miljøpolitikken legges på nasjonale og internasjonale plan. Diskusjoner om kvotehandelssystem, fremtidens energiteknologi, og internasjonale verneområder kan virke fjernt for den enkelte og vanskelig å forholde seg til. Bærekraftige liv har derfor tatt tak i et av de store utfordringene for klimaproblemet: Hvordan den enkelte kan inspireres til å bidra og handle lokalt.

I tildelingen til Bærekraftige liv skriver Hordaland Venstre at:

«Prosjektet på Landås springer ut av en genial tanke om å møte vår tids store miljø- og klimautfordringer på den lokale arena ved å engasjere mindre lokalsamfunn/nabolag i helt lokale endringsprosesser. Prosjektet gir fellesskapsløsninger for en bærekraftig livsstil og skaper miljøbevisste forbrukere. Den siste tiden har stadig flere nabolag i Bergen, Hordaland og ellers i landet startet opp Bærekraftige liv initiativ.»

Hordaland Venstre mener Bærekraftige liv på Landås er en særdeles verdig vinner av årets miljøpris, og håper at prisen kan føre til flere engasjer seg lokalt og inspirere flere nabolag til å ta samme initiativ.

Les mer om Bærekraftige liv på Landås på deres hjemmesider

Fylkesleder Geir Kjell Andersland overrakte prisen til Bærekraftige liv på Landås representert ved Liv Karin Lund Thomassen, på Festplassen fredag 05. juni.

Overrekkelse av Hordaland Venstres miljøpris 2015 til Bærekraftige liv på Landås
Overrekkelse av Hordaland Venstres miljøpris 2015 til Bærekraftige liv på Landås

Kontaktperson: Geir Kjell Andersland 414 18 980

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**