Skole i Ullensaker skal bli budsjettvinner

Listekandidater Ullensaker Venstre
Ullensaker Venstres listekandidater for valget i 2015, Foto: Malin Borgen og Karoline Grønbekk Nyberg

Vi vil ikke ligge sist – Venstre om skole i Ullensaker

Torsdag 4. juni i Romerikes Blad svarte vi på spørsmål fra Espen Jargren, leder av Kommunalt Foreldreutvalg i Ullensaker (KFU), om Ullensaker kommune skal fortsette med bunnplasseringen når det gjelder undervisning. Venstre ønsker mer satsing på skole i Ullensaker.

Ullensaker Venstre anerkjenner at det er sammenheng mellom ressursbruk i en prosess, og de resultatene man får i den andre enden. Det diskuteres hvor vesentlig lærertetthet er for skolen. Vi mener at tidlig innsats er en viktig faktor. Vi støtter metoder som Hovin-modellen, der høy lærertetthet er viktig på de lave trinnene. Barn trenger å bli sett, og kravene om tilpasset opplæring bør settes i system. Men da trengs det penger til lærerlønninger, etterutdanning og skolemateriell. For ikke å snakke om støttepersonell rundt barna, som miljøarbeidere, PPT, spesialpedagoger og helsesøstre.

Nasjonale prøver viser at skolene i Ullensaker ligger omtrent midt på treet, og dette til tross for det KFU påpeker: Vi ligger langt nede på lista hva anvendte midler angår. Den hele og fulle sannheten om hvor godt grunnskolene våre lykkes med sitt oppdrag om å skape gode samfunnsborgere ligger ikke bare i nasjonale prøver, men de forteller oss at det gjøres mye godt arbeid rundt omkring i kommunen.

Men Venstre vil mer. Vi vil ikke bare være middelhavsfarere hva faglige ferdigheter angår, vi vil også sette enda sterkere fokus på elevenes psykososiale miljø. I april 2014 fremmet vi forslag til effektive tiltak mot mobbing i Ullensakerskolen. Vi ønsker at alle skal ha muligheten til å bli skolevinnere fordi skole i Ullensaker skal bli vår budsjettvinner. Skolebevilgninger på landsgjennomsnittet, i kombinasjon med Ullensakerskolens dyktige ansatte, bør kunne resultere i en skole alle kan være stolte av.

Svar leserbrev satsing på skole i Ullensaker fra Ullensaker Venstre
Ullensaker Venstres svar til KFU-leder Espen Jargren om bevilgninger til skole og undervisning i Ullensaker. Romerikes Blad 4. juni 2015
Leserbrev om satsing på skole i Ullensaker fra KFU Ullensaker
Espen Jargren i Kommunalt Foreldreutvalg spør politikere om skolesatsing i Ullensaker. Romerikes Blad 30. mai 2015

Venstre om skole:

Sats på kunnskap

Mobbing må både forebygges og behandles

Kommunen tar ikke nok ansvar for mobbing i skolen i Ullensaker

Lærerne må ha frihet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**