Vårt program

Nils B. Vold (1), Eirin Oldeide (4), Nina Østebø (2), Eskil Nerhem (3), Suldal Venstre
Nils B. Vold (1), Eirin Oldeide (4), Nina Østebø (2), Eskil Nerhem (3)
Frå venstre (listeplass i parentes): Nils B. Vold (1), Eirin Oldeide (4), Nina Østebø (2), Eskil Nerhem (3)

På onsdag den 3.juni, vart Suldal Venstre sitt program for dei neste 4 åra, vedteke.

Den største utfordringa til Suldal er folketalsutviklinga. Suldal Venstre ynskjer at folketalet i kommunen skal auka, og dette skal synast igjen i politikken vår.
Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST.

Du kan lese heile programmet her;

Program vedteke 3.6.15 tekstdel

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**