Bakkehaug i formannskapet 09.08

I morgen 09.juni avholder formannskapet møte på rådhuset i Sundet fra kl. 18.00. KrFs representant har forfall og Venstres Knut Bakkehaug møter som 1.vara. Se saksliste og sakspapirer her. NB! Husk at møtet er åpent for publikum ved fremmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Oversikten over medlemmene i formannskapet finner du her.

SAKSLISTE:

PS 15/40 (14/3328) Årsregnskap og årsmelding 2014 – godkjenning og disponering Vis Vis
PS 15/41 (15/1754) Skatteregnskap 2014 Vis Vis
PS 15/42 (15/1626) Økonomisk rapportering 1-2015 Vis Vis
PS 15/43 (13/3247) Etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager etter fastsettelse av årsregnskap for 2014 Vis Vis
PS 15/44 (14/1957) Anmodning om bosetting av flyktninger i 2015 og 2016 Vis Vis
PS 15/45 (14/3969) Lokale retningslinjer for tildeling av startlån i Eidsvoll kommune Vis Vis
PS 15/46 (14/814) Trimrom 2.etasje Råholt Bad Vis Vis
PS 15/47 (14/2749) Befolkningsprognose for Råholt/Eidsvoll Verk-område, som grunnlag for vurdering av framtidige skoleinvesteringer i 2015 Vis Vis
PS 15/48 (15/1107) Innbyggerinitiativ – Høyere lærertetthet i Eidsvoll kommune Vis Vis
PS 15/49 (10/3371) Etterbruk av nedlagt jernbanegrunn og kjøp av vokterbolig Vis Vis
PS 15/50 (15/1624) Kommunal garanti på forskuttering av spillemidler til Nordre Eidsvoll Idrettslag og Feiring Idrettslag Vis Vis
PS 15/51 (12/1219) Felles saksframlegg. Etablering av innkjøpsstrategi og oppdatering av felles reglement for kommunene på Øvre Romerike Vis Vis
PS 15/52 (12/1219) Felles saksframlegg. Ny modell for finansiering og organisering av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid – ØRIK Vis Vis
PS 15/53 (15/1484) Kjersti Almåsvold (V) – uttreden av politiske verv resten av perioden Vis Vis
PS 15/54 () Informasjon fra rådmannen Vis Vis
PS 15/55 () Eventuelt Vis Vis
PS 15/56 (12/965) Utbyggingsavtale for planområdet Lundsjordet Eidsvoll Verk Vis Vis

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**