Politisk regnskap for Asker Venstre 2011 til 2015

Det viktigste Asker Venstre har fått til i perioden 2011 til 2015 er:

  1. Etablering av en forpliktende klimaplan
  2. Knutepunkt-basert utbygging som bærende prinsipp i kommuneplanen
  3. Bevaring av 100-meter skoger, som f. eks. Thomas Jensens vei
  4. Sterk satsning på helsesøstre og tidlig innsats
  5. Etablering av Barne- og familieenheten
  6. Innføring av en kommunal boligpolitikk og sosial boligbygging
  7. Båtmuseum i Vollen
  8. Styrket hjemmetjeneste for eldre

Se hele Asker Venstres politisk regnskap for 2011 til 2015

Jørgen Blom Ingvild T.Vevatne og Ivar Knai på landsmøte 2011
Jørgen Blom Ingvild T.Vevatne og Ivar Knai på landsmøte 2011
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**