Det handler om anstendighet

Bente Kjøsnes, Foto: Nils Heldal

Reportasjen i Adresseavisen, fredag 5. juni, fra Byåsen Bo- og aktivitetstilbud i Skjermveien opprører mange – og med rette. Her bor det ungdommer som er like individuelle som alle andre ungdommer og som har samme behov for aktivitet og opplevelser som annen ungdom. Det er ikke tilstrekkelig at de har fått egen leilighet og at den fysiske helsen ivaretas. Mental helse er vel så viktig. Jeg har vært på besøk i Skjermveien og møtt både beboere, ansatte og pårørende. Det gjorde sterkt inntrykk. Det var uro hos beboerne, bekymring hos de ansatte og fortvilelse hos de pårørende. Vi kan ikke avvise det.

Ved å omtale en gruppe mennesker som ressurskrevende reduserer vi dem til en byrde. De er ikke ressurskrevende, med ressurstrengende. Det er ikke krav vi skal oppfylle, men behov hos enkelte vi som samfunn må prøve å dekke.

I revidert budsjett i 2014 la Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet inn 10 millioner ekstra for å styrke aktivitetstilbudet til denne gruppen. Da sa Ottar Mikkelsen (SV) fra bystyrets talerstol og på vegne av hele den rødgrønne alliansen, at dette var helt uansvarlig politikk – og stemte forslaget ned. For Venstre er det uansvarlig å ikke ville prioritere. Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Trondheim er det ikke lenger viktig å gi mer til alle, – men å gi mer til dem som trenger det mest!

Venstre kan ikke akseptere ytterligere reduksjon i tilbudet og vil også i årets reviderte budsjett legge inn ekstra midler. Det handler om anstendighet!

Bente Kjøsnes, bystyrerepresentant

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**