Sender iskanten tilbake til regjeringen

Ola Elvestuen
Ola Elvestuen, Foto: Venstre

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget behandlet i dag regjeringens melding om oljeaktivitet ved iskanten. Flertallet vil sende saken tilbake til regjeringen. – Det betyr at det er samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene, som slår fast at det ikke skal være oljeaktivitet ved iskanten, som gjelder, sier komiteens leder, Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det har vært mange kritiske reaksjoner på regjeringens forslag om å flytte iskanten ettersom is har smeltet. Polarinstituttet foreslo en ny definisjon av iskanten, som vil trekke grensen lenger sør enn i dag. Venstre mener definisjonen av iskanten må følge de siste, faglige vurderingene, og vil oppdatere definisjonen i tråd med instituttets anbefaling.

Iskanten er blant de mest sårbare naturområdene i verden. Det kan vi ikke sette på spill ved å åpne for oljeaktivitet.

Ola Elvestuen

Energi- og miljøkomiteen tar i sin innstilling ikke stilling til dette spørsmålet, men et flertall velger altså å sende saken tilbake til regjeringen.

– Stortinget slår dermed fast at grensene for iskanten slik de er nedfelt i forvaltningsplanen fra 2011 fortsatt gjelder. Flere av blokkene i 23. konsesjonsrunde ligger nord for denne grensen og er dermed utelukket for petroleumsvirksomhet, sier Elvestuen.

– Iskanten er blant de mest sårbare naturområdene i verden, og har et unikt biologisk mangfold. Det kan vi ikke sette på spill ved å åpne for oljeaktivitet. For Venstre blir det nå viktig å sørge for at enigheten mellom de borgerlige partiene om at det ikke skal letes etter olje ved iskanten følges opp i praksis, avslutter Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**