Sykkelsatsningen fortsetter

Abid Raja
Foto: Jo Straube

Transportkomiteen har behandlet Venstres forslag om økt satsning på sykkelveier i kommuner og fylker. – Nå får vi flertall for flere viktige grep som vil gjøre hverdagen til syklister over hele landet bedre, sier Abid Q. Raja, Venstres samferdselspolitiske talsmann.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Flertallet i komiteen slår fast at det skal bli enklere for folk å ta grønne valg i hverdagen. Smart og tilgjengelig infrastruktur for sykkel er et viktig bidrag til dette.

Abid Q. Raja
Abid Q. Raja

– Venstre har allerede fått gjennomslag for en ny belønnings- ordning for sykkelveier, som gir kommuner og fylker som satser på sykling penger fra staten så de kan bygge infrastruktur raskere. Nå skal regjeringen utrede hvordan vi kan få prioritert sykkel enda høyere på fylkesveiene, og ikke minst hvordan vi kan få mer fleksibilitet i utformingen av sykkelveier, sykkelfelt og sykkeltraseer, sier Raja. Han det mener det ofte er små endringer som skal til for å få lagt bedre til rette for sykkel i landets kommuner.

– I dag er det ganske rigide krav til utforming av sykkelveier og annen infrastruktur for sykkel. Det fører til at en del prosjekter strander, fordi det ikke er mulig å innfri alle krav. Nå vil vi se nærmere på disse kravene, slik at vi kan få gode, lokale løsninger som gjør det enklere og hyggeligere å sykle flere steder, sier Raja. Han er også fornøyd med at det er flertall for økt satsning på elsykkel.

Vi skal ha gode, lokale løsninger som gjør det enklere og hyggeligere å sykle flere steder

Abid Q. Raja

– Det kan være mange grunner til at folk ikke tar steget ut av bilen og over på sykkelsetet. Med litt hjelp fra en elektrisk motor, forsvinner mange av disse hindringene. Det er en veldig spennende utvikling, som jeg mener vi politikere må støtte opp om og prøve å forsterke, avslutter Raja.

Transport og kommunikasjonskomiteen innstiller til Stortinget å vedta følgende:

  1. Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om å gi økt fleksibilitet i hvordan sykkelveger, -felt og -traseer kan utformes.
  2. Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med fylkeskommunene, utrede og fremme forslag som sørger for at utbygging av infrastruktur for sykkel blir høyere prioritert.
  3. Stortinget ber regjeringen utrede tiltak for økt elsykkelbruk.

Les hele innstillingen fra komiteen på Stortinget.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**