Venstre vil sikre matproduksjonen

Lars Magnus Günther og Camilla Hille, Foto: Christian Pedersen

Bit-for-bit nedbygging av dyrket mark er en stor trussel mot vår evne til å produsere mat. Ski Venstre vil derfor at lokalpolitikerne i Ski tenker seg om en gang til før mer matjord blir ofret.

Les om saken i Østlandets Blad her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**