Bussen skal fram!

AtB

Det mangler kollektivfelt på E18 vest for Lysaker. Det betyr at bussene står i kø sammen med bilene. Venstre fremmet i dag spørsmål i fylkestinget om ny utredning av muligheten for å bruke ett av kjørefeltene på E18 vest for Lysaker til kollektivfelt. Fylkesrodføreren og statens veivesen svarte ja; endret trafikkmønster på E18 på grunn av tunnellarbeider i Oslo gir grunnlag for ny analyse og vurdering av å forbeholde ett av kjørefeltene på E18 vest for Lysaker for buss.

-Venstre har etterspurt kollektivfelt på E18 vest for Lysaker tidligere, men Statens vegvesen har sagt nei. Nå mener altså statens vegvesen at endret trafikkmøsnter på E18 gir grunnlag for ny vurdering også av dette. -Vi er svært glad for at vi nå får en ny trafikkanalyse og en ny utredning av kollektifelt fra lysaker og utover. Bussens framkommelighet er viktig, og vi kan ikke vente på en ny E18 før vi prioriterer bussen sier Venstres gurppeleder Solveig Schytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**