Jakten på den gode oppvekst

(Foto: Dreamstime.com)

Fra forskning vet vi at de første oppvekstårene er veldig viktig for at barna skal klare seg godt gjennom barndommen og senere gjennom et skoleliv og over til arbeidslivet. Den tidlige innsatsen er signifikant viktig for at man gjør det bra gjennom et skoleløp. Derfor er det viktig at kommunen kan tilby gode barnehager og en god helsestasjon som kan følge opp alle barna på en god måte. Det vil alltid være barn som har et ekstra behov for oppfølging, og det er viktig at helsestasjonen og barnehagene kan ivareta de barna som trenger litt mer fokus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Benjamin Eggen fra Storevatn barnehage informerte på Flora Venstre sitt mandagsmøte.
Benjamin Eggen fra Storevatn barnehage informerte på Flora Venstre sitt mandagsmøte.

På Flora Venstre sitt faste mandagsmøte hadde vi denne gangen invitert helsesøster ved Helsestasjonen Ann Kristin Førde og pedagogisk leder i Storevatnet barnehage Benjamin Eggen. Begge er engasjert for yrket sitt og ønsker å informere politikerne om hverdagen og hvilke utfordringer de opplever.

Flora kommune har hatt mottak for flyktninger siden 1993, og kommunen er god på bosetting og integrering. En av suksessfaktorene som Førde understreker er at man har et kommunalt mottak. I den siste tiden har man sett en øke i antall barn, av innvandrerbakgrunn. Dette fordrer utfordringer bl.a. fordi det er ulike kulturer og mange kommer fra land som har hatt mange år med krig. Ann Kristin Førde sitt budskap til Flora Venstre var at det er viktig at nå når helsestasjonen opplever stor endring å sørge for at de ansatte ved helsestasjonen har den kompetansen som kreves for å kunne ta imot familier fra ulike kulturer på en god måte. Førde hadde et konkret forslag til et familieveilederverktøy som var god effekt av, dette vil være et godt strakstiltak som ikke vil koste mye. Flora Venstre vil ta dette med til videre vurdering.

Barnehagene i Flora har i dag et to-pedagogsystem. Avdelingene har barnegrupper på 20, med to pedagoger og en assistent. Benjamin Eggen la fram noen utfordringer rundt dette systemet. En del av arbeidstiden til pedagogene går med til planlegging, da er det liten bemanning på avdelingene. Forskning viser at det optimale tallet for en barnegruppe er 16. Dette handler igjen om ressurser og økonomi. Flora Venstre har i sitt program et mål om å ha redusere barnegruppene fra 20 til 18 på stor avdeling og fra 10 til 9 på småbarnsavdeling. Dette skal ikke gå på bekostning av to-pedagogsystemet.

Det er svært viktig å satse på kvalitet i barnehagen. Venstre ønsker gratis kjernetid til barn med ekstra behov for norskopplæring, samt sikre at de ansatte har god kompetanse. Minimum 50 % av de ansatte skal ha relevant utdannelse. Dette understreket også Benjamin Eggen som viktige tiltak for å sikre gode barnehager i Flora kommune.

Oppvekst er et tema som Flora Venstre vil vie ekstra fokus i den nye perioden i bystyret. Kommunen skal bygge ny barnehage på Knapstad, og da har man muligheten til å tenke nytt og sørge for at barnehagen blir optimal for det man ser kan bli framtidens barnehager.

Les mer om Venstre sin politikk rundt temaet her: https://www.venstre.no/tema/velferd/barn-og-familie/barnehagen/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**