Billigere barnehage for dem som har minst

Epler i kurv
Foto: Lars Erik Gimle Degvold

Alle trenger en god start i livet, og barnehagen viser seg å være viktigere for barna med det økonomisk vanskeligste utgangspunktet. I revidert Statsbudsjett fikk Venstre gjennomslag for endringen som gjør barnehagen billigere for dem som har minst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

De siste årenes satsning på full barnehagedekning har gitt oss en stor barnehageutbygging og nær full barnehagedekning. Samtidig har reduksjon i makspris kommet mange til gode, men da først og fremst de med middels og høy inntekt. Venstre ønsker å prioritere målrettede tiltak som treffer de mest økonomisk vanskeligstilte.

Fra 1.mai har familier med inntekt under 460 000 kr rett til reduksjon i foreldrebetalingen. Jo lavere inntekt, jo billigere barnehageplass. For å finansiere dette blir maksimalprisen samtidig økt med 100 kroner per måned, til 2 560 kroner. Barnehagen vil fortsatt være rimelig uansett inntektsnivå: Selv for dem som betaler økt makspris, er prisen lavere enn det den var i 2011. Harstad kommune har i tråd med dette utarbeidet retningslinjer og søknadsskjema, som er tilgjengelig på nettsida. Venstre oppfordrer foreldre i målgruppen om å søke.

Venstre ønsker å gi alle barn like muligheter, og da må målrettede tiltak settes inn der de merkes mest. Billigere barnehage for dem som har minst er et godt skritt på veien.

 

Lena Bratsberg og Maria Serafia Fjellstad, kommunestyrekandidater for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**