Mindre parkering på Lagunen

Foto: Mathias Fischer

Venstre får gjennomslag for mindre parkering når Lagunen bygges ut.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

24. juni behandles den planlagte utvidelsen av Lagunen i bystyret. Planen legger opp til en dobling av handelsareal, nye boliger, mer parkering og offenltige tjenester i det som skal bli et byaktig område.

Julie Andersland synes planen inneholder mye bra, men er enig med Geir Steinar Dale (Ap) i at handelsøkningen ikke er en ønsket utvikling.

– Hovedbekymringen er at planen legger opp til en dobling av handelsareal, som er fryktelig mye kjøpesenter. Det er ikke en ønsket byutvikling å gjøre kjøpesentrene så mye større, sier hun.

Til tross for dette er hun villig til å gå med på en stor Lagunenutvidelse.

– Her har det pågått forhandlinger i lang tid, og planen er et resultat av et kompromiss. Det finnes en smertegrense der en utbygger sier at planen ikke blir lønnsomt å realisere, men hvor den grensen går er umulig å vite sikkert. Vi må veie status quo opp mot det positive som finnes i planen, som nye gangarealer, grøntarealer og boliger nær et bybanestopp, sier hun.

Fra handel til bolig

Arbeiderpartiet og Venstres forslag var å erstatte det reduserte handelsarealet med boligarealer, som de mener bør være mulig for Lagunen å svelge.

– Det er ikke lite lukrativt med boligtomter så sentralt i Fana. Å si at det ikke er lønnsomt vil falle på sin egen urimelighet, sier Dale.

Venstre og Arbeiderpartiet ønsket også et rekkefølgekrav om at boligbyggingen skal være i gang før første byggetrinn, som hovedsakelig består av handel, kan tas i bruk. Men helt enkelt er det ikke, for boligprosjektene i planen avhenger av at nye E39 er ferdig bygget. Det er den ikke før i 2021.

Lagunen har selv skissert at de ønsker å åpne første byggetrinn i 2018.

– Vi ønsket en merknad om at boligprosjektene skal være igangsatt før man får ta i bruk handelsarealet, så vil det alltid bli et tolkningsspørsmål når et prosjekt blir satt i gang, sier Andersland, som ikke fikk flertall for merknaden.

Erstattes med bolig

Diverse forslag fra Venstre, Ap og SV om reduksjon i handelsareal ble nedstemt en etter en i komitémøtet. Men da partiene tok opp parkering, var det støtte å hente fra både Høyre og KrF.

Venstre la frem følgende forslag til merknad:

Med utgangspunkt i parkeringstabellen i punkt 15 i kommuneplanens bestemmelser gis service- og serveringareal parkeringsnorm tilsvarende sone P1. Antall p-plasser til boligformål skal være maks. 12 p-plasser per 1000 m2, og disse skal legges til rette for mulig strømuttak. Øvrige formål gis en parkeringsnorm tilsvarende sone P2. Fagetaten gis fullmakt til å utarbeide oppdatert parkeringstabell i § 1.8.1 i reguleringsbestemmelsene.

Samme som sentrum

Service- og serveringsarealene på Lagunen vil med andre ord få samme parkeringsnorm som Bergen sentrum.

For det øvrige Lagunen blir kravene tilsvarende det som er i de mest sentrumsnære områdene.

– Nøyaktig hvor stor reduksjon i plasser dette innebærer er vanskelig å si her og nå, men det er ganske betydelig, sier Andersland.

– For oss er det viktig å gjøre senterområdet mindre bilbasert. Det er rett ved et bybanestopp og det skal bygges gode gangveier som gjør det lett for fotgjengere. Vi er glad for at vi fikk flertallet med på en strengere parkeringsnorm, legger hun til.

Hun er kjent med at parkering har vært gjenstand for beinharde forhandlinger tidligere i planleggingen.

– Fylkesmannen kom med krav som Lagunen sa det var uaktuelt å gå med på. Det endte med en omforent løsning som var mer enn Fylkesmannen ville gi og mindre enn Lagunen ville ha. Nå går vi for en reduksjon som vi mener må være til å leve med.

Les hele saken på side 6 – 7 i Fanaposten fredag 19. juni.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**