På hjul med Abid Raja gjennom Vestfold

Ill: Venstre

Stortingsrepresentant Abid Q. Raja fra Venstre sykler i sommer fra Lindesnes til Nordkapp. Tirsdag 23. juni sykler han den fjerde og 147 km lange etappen gjennom Vestfold. Venstres lokallag i Vestfold vil ha egne korte arrangementer underveis og mønstre hjelperyttere som følger Abid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Den fjerde etappen starter i Larvik på morgenen. På turen i Vestfold blir det korte stopp i Sandefjord, Tønsberg, Horten, Holmestrand og Sande. Abid Q. Raja vil sykle langs følgende rute i Vestfold:

Avreise Larvik: 1000 Sandefjord: 1050-1105 Tønsberg: 1205-1225 Skoppum: 1305-1320 Sande: 1420-1435

– Jeg er levende opptatt av sykkel, folkehelse og vårt vakre land. Vi må gjøre det enklere for folk å ta grønne valg i hverdagen. Smart og tilgjengelig infrastruktur for sykkel kan øke andelen som sykler og dermed bidra til å redusere klimautslippene, sier stortingsrepresentant Abid Q. Raja, som er 2. nestleder i Stortingets transportkomiteen. Raja har nylig fremmet et forslag i Stortinget om økt utbygging av infrastruktur for sykkel.

Venstres fylkesordførerkandidat Kåre Pettersen er svært fornøyd med at Abid Q. Raja velger å sykle gjennom hele Vestfold.

– Vi har et stort potensial for økt bruk av sykkel i Vestfold. På Stortinget har Venstre i budsjettforhandlingene med Høyre Frp og KrF fått innført en ny statlig støtteordning der staten finansierer 50 prosent av kostnadene ved planlegging og utbygging av sykkelveier og parkeringer langs fylkes- og kommunale veier, sier Pettersen som er leder i fylkets hovedutvalg for areal og samferdsel.

Han varsler at Venstre vil være i tetposisjon for videre utbygging av infrastruktur for økt sykkelbruk i fylket. Vi har også i den siste fireårsperioden betraktelig økt investeringene til gang- og sykkelveier slik at Vestfold i dag ligger helt på topp i Norge med sine satsing for myke trafikanter.

Venstre har programfestet at det må utvikles separate sykkelveier på strekninger der mange bruker sykkel. Venstre vil særlig legge vekt på sammenhengende gang- og sykkelveier.

– Vi må også få på plass nødvendig infrastruktur som sikker sykkelparkering, skilting og merking, kommenterer Pettersen. Han legger til at bedre tilrettelegging for bruk av sykkel vil være et viktig grep i arbeidet med bymiljøavtaler og nye transportløsninger i Vestfoldbyene.

– Vestfold har med gunstig klima og korte avstander gode forutsetninger for å øke sykkelbruken betydelig. Både utviklingen av elsykkelmarkedet og vintertilpasning av sykkel gir en ny mulighet for å øke andelen som sykler dersom infrastrukturen også legges til rette, understreker Pettersen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**