Valgprogram 2015-2019 – Styrk folkehelsen

Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen. Tiltakene skal være forebyggende og helsefremmende, i stedet for reparerende. Venstre vil at Sandefjord Kommune skal føre en mer aktiv folkehelsepolitikk. Dette skal være innsats som direkte og indirekte skal fremme folks helse og trivsel, forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse og arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som påvirker helsen.

Venstre vil:

  • At kommunen skal ha en folkehelseplan som er tverrsektoriell og forankret i kommuneplan.
  • Følge opp den årlige Folkehelseprofilen med informasjon.
  • At kommunen legger til rette for gratis aktivitetstilbud i SFO.
  • Støtte opp om tiltak i nærmiljøene som har til hensikt å fremme fysisk aktivitet.
  • Legge mer til rette for fysisk aktivitet for innbyggere i alle aldre.
  • Støtte opp om og utvikle tiltaket «Full Fres».
  • Gi støtte til Tufteparken.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**