Klok av skade?

Til bystyremøtet i mars stilte jeg spørsmål ved veistandarden i Høvåg, især langs strekningen der det ble laget ny gang- og sykkelvei for noen år siden. Bygda har fått en flott gang- og sykkelvei som brukes mye av unge og gamle selv om meningene om løsningen som er valgt på selve Naudesundsbroa nok er flere og delte. Men de partiene av veien som ikke ble nyasfaltert, bærer sterkt preg av anleggsarbeidet da gang- og sykkelstien ble anlagt.

Entreprenøren brukte eksisterende vei og veiskulder i anleggsfasen under arbeidet uten å reparere skadene som oppstod. Det effektiviserte jobben deres, men lokalbilistene og ikke minst de næringsdrivende i bygda har fått ulempene i årene etter. I bystyret ble det opplyst at høvågfolk må vente enda et år før dette veipartiet blir prioritert og asfaltert.

Ny gang- og sykkelsti lages nå mellom Lillesand og Birkeland. Det er å håpe at de som har hatt ansvar for anbud og inngåelse av kontrakter for dette prosjektet, har sørget for at de som bruker veien ikke får de samme ulempene i ettertid. Venstre er nok for de fleste ikke kjent som noe veiparti, men nødvendige samferdselsårer, om det er vei eller bane, bør være av en viss kvalitet slik at ikke brukerne belastes unødig. Dette er særlig viktig på strekninger som har mye trafikk sett i forhold den generelle veistandarden slik som i Høvåg, og særlig i sommerukene.

Jeg tok samtidig også opp framdriften i arbeidet med utearealene til ungdomsskolen i Høvåg i bystyremøtet. Utearealene har fått et løft etter at Venstre med hjelp av Krf fikk saken på dagsordenen i tjenesteutvalget for halvannet år siden. Men med dagens EU-krav til sikkerhet til utearealer i skoler og barnehager som regulerer det meste ned til størrelsen på sandkorn i sandkasser, så er det ganske utrolig at episoden i vinter, der en nyoppsatt trevegg blåste over ende, kunne skje. Heldigvis skjedde det ikke i skoletida med ungdommer til stede. Her må kommunen skjerpe inn på regelverket i forhold til bygging av slike og lignende konstruksjoner slik at ulykker ikke vil skje i framtida.

Jan Helge Kjøstvedt, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**