Trafikkavviklingen ved Tingsaker senter

Åpent spørsmål til bystyret v/ordføreren og innspill til trafikksikkerhetsutvalget v/Halvor Rismyhr (i Lillesandsposten)

Som dagpendler er jeg innom Tingsaker senter nesten hver dag for å koordinere samkjøring til jobb i Arendal. Trafikkavviklingen i området har endret karakter det siste året. All trafikk sluses nå ut gjennom rundkjøringen. I de mest belastede periodene, for eksempel fredag ettermiddag, oppstår det køer i flere retninger fordi rundkjøringen ikke greier å ta unna trafikken. Det forplanter seg inn på parkeringsplassene. Jeg vet ikke hva begrunnelsen for å stenge utkjørselen mellom Rimi og Meny er. Det er mulig at den er god, men det er med på å vanskeliggjøre trafikkavviklingen i området. Kan noe gjøres for å lette denne?

Mest kritisk er jeg likevel til gjennomgangstrafikken i parkeringsområdet mellom Meny og Kiwi. Dette gjelder vel i første rekke de som skal til Rema 1000. Her har vi biler i fart i ferdselsåre mellom parkerte biler på begge sider. Det blir fort uoversiktlig når noen biler for eksempel stopper for å se etter parkeringsplass. Og folk parkerer naturlig nok der det er plass og vandrer fram og tilbake over ferdselsåren. Vi står foran sommersesongen der aktiviteten i området mangedobles både når det gjelder biler og folk. Her er jeg redd for at det før eller siden vil skje en påkjørsel/personskade. Hva kan gjøres for å redusere sjansene for dette?

Jan Helge Kjøstvedt (Venstre)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**