Kommunene skal få bestemme

Terje Breivik
Foto: Jo Straube

– Venstre mener at kommunene skal ha myndighet til å regulere åpningstider for næringslivet i egen kommune. Det betyr blant annet at kommunene skal kunne si ja eller nei til søndagsåpne butikker, men også at de skal kunne differensiere åpningstidene, for eksempel i ulike deler av kommunen, sier Venstres nestleder Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Regjeringen har sendt to forslag om søndagsåpne butikker på høring. Det ene er en generell adgang for søndagsåpne butikker, mens det andre er å la kommunene åpne for søndagshandel. Det andre forslaget inneholder imidlertid en forutsetning om at kommunene bare kan treffe beslutninger som utvider åpningstidene. Den forutsetningen har aldri Venstre vært enig i.

Terje Breivik
Terje Breivik vil gi kommunene myndighet til å regulere åpningstider.

– Vi mener at kommunestyrene er det riktige nivået å treffe beslutninger om rammevilkårene for lokalt næringsliv. Kommunene våre er forskjellige, og et nasjonalt regelverk vil nødvendigvis slå feil ut mange steder. Det ser vi tydelig i det mylderet av unntak og særbestemmelser som finnes i dagens regelverk for søndagshandel, sier Breivik. Han mener kommunal myndighet åpner for mange forskjellige løsninger.

– I noen kommuner vil lokal myndighet bety at forbudet mot søndagshandel oppheves, i andre kommuner at det opprettholdes. Det synes Venstre er helt i orden. Men mange kommuner har behov for mer detaljert regulering enn bare ja eller nei. I Oslo, Bergen og andre byer kan det for eksempel tenkes at kommunen vil åpne for søndagshandel i butikker i sentrum, men ikke på bilbaserte kjøpesentere i utkanten av byen. Det mener Venstre de skal ha mulighet til, sier Breivik.

– I andre kommuner kan det være fornuftig å la butikker som ligger i tilknytning til turistattraksjoner holde åpent på søndager, mens dagens bestemmelser opprettholdes for resten av kommunen. Dette mener Venstre det er lokalpolitikere, ikke fylkesmenn, som bør vurdere, fortsetter han.

Dette mener Venstre: Lokaldemokrati

Fikk flertall i Bergen

24. juni behandlet bystyret i Bergen høringsuttalelse om søndagsåpne butikker. Et flertall i bystyret sluttet seg til Venstres forslag om å gi kommunene myndighet til å regulere søndagshandel.

– Det synst jeg er veldig gledelig. Det er dette Venstre lenge har stått for nasjonalt, seier Erlend Horn, Bergen Venstres 1. kandidat, til NRK Hordaland.

– Vi mener at det kan være en idé å åpne Bergen sentrum for handel, mens kjøpesentre i randsonen kan måtte holde stengt, sier Horn.

Venstres modell fikk flertall i Bergen bystyre

Lokalt selvstyre handler om mye mer enn å kunne legge ned veto mot en endring som vedtas på Stortinget. Det handler om å ta aktivt grep om utviklingen i egen kommune

Terje Breivik

Næringspolitikken er en helt sentral del av det et kommunestyre skal drive med. Det handler både om at innbyggerne i kommunen skal ha tilgang på varer og tjenester de trenger i hverdagen, og om å skape vekst, sysselsetting og skatteinntekter. Forskjellige lokalsamfunn har forskjellige behov og forskjellige ønsker. Det lokale selvstyret fungerer godt i skjenkepolitikken, og Venstre mener det ikke er noen grunn til at en tilsvarende modell ikke skal fungere like godt for andre typer handel.

– Lokaldemokrati er en helt sentral verdi i Venstres ideologi. Lokalt selvstyre handler om mye mer enn å kunne legge ned veto mot en endring som vedtas på Stortinget. Det handler om å ta aktivt grep om utviklingen i egen kommune, og lage lokale løsninger som fungerer ut fra lokale forhold. Den muligheten vil Venstre gi alle kommunestyrer, slik at de kan velge selv hva som fungerer best for dem, avslutter Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**