Ola Vaagan Slåtten

Ola Vaagan Slåtten

Ola Vaagan Slåtten bor i Hol og arbeider ved Ål ungdomskule. Tidligere har Ola arbeidet med samfunnsutvikling i Stiftelsen Idébanken og har i tillegg erfaring fra blant annet fra trygdedirektørens stab, prosjekt inkluderende arbeidsliv og informasjonskontoret i Rikstrygdeverket. Arbeidslivserfaringene inkluderer også FN-tjeneste. Ola er utdannet statsviter.

Olas kall er bærekraftig utvikling. Helt siden tidlig barndom har interessen for – og kjærligheten til naturen og livet i naturen vært sterk. Ola sier om seg selv at «jeg liker å bygge gode relasjoner, få folk til å jobbe sammen. Jeg ser gjerne etter mønstre og lange linjer i samfunnsutviklingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**