Abid Raja på sykkel gjennom Buskerud

Abid Raja på sykkelturne i Buskerud. Foto: Eidi Ann Hansen, Foto: Eidi Ann Hansen

Som en del av sykkelturneen som stortingspolititker Abid Raja legger ut på fra Lindesnes til Nordkapp har han også besøkt Buskerud. Det var flott vær med strålende solskinn når han ble tatt i mot i de ulike kommunene. Raja gjør dette for å sette fokus på tilbudet og sikkerheten til de som benytter seg av sykkel som transportmiddel i fylket vårt.

Når han var på besøk i Drammen talte han også for ett bedre tilbud til de som ønsker å bytte ut bilen med en sykkel til og fra jobb.
– Det er veldig bra med nytt sykehus her, men lokalpolitikerne må gi de ansatte muligheten til å sykle trygt til og fra jobb fra første dag. Min utfordring til dem er å skape politisk enighet om dette, så lover vi å følge opp med bymiljøpakker og belønningsordninger – Abid Raja
sier han til Dagsavisens journalist.

Bør forbedre strukturen

Raja har også besøkt Øvre Eiker og Modum på sin tur igjennom fylket. I Øvre Eiker fikk han også følge ov Eiker Cycleklubb.
Det er et veldig bra sykkelmiljø i Norge. Men strukturen står tilbake, forteller Abid Q. Raja til Eikerbladets journalist. Han får støtte av Venstres førstekandidat i Øvre Eiker, Kjartan Malthe-Sørenssen
– Det er jo et lappeteppe. Det finnes ikke sammenhengene sykkelveier. Plutselig er gangveien slutt og du blir kastet ut i trafikken. – Kjartan Malthe-Sørensen
Les mer om Abid´s sykkelturne her.

Kilder og andre reportasjer:
Dagsavisen
Eikerbladet
ModumTV
Ringblad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**