Sjå borna

Foto: Stock photo © -art-siberia

Born som slit kan vera vanskelege å oppdaga og følgja opp i store grupper. Spesialpedagogiske ressursar kan koma seint inn i skuleløpet og fanga opp utfordringar seint.

Difor vil Venstre:

  • auka helsesøster, psykolog, miljøterapeut- og vernepleiarstillingar slik at det er sosialfagleg personale tilstades ved behov.
  • arbeida for ei betre organisering, som gir lærarane ansvar for færre elevar (trinnmodell, lågare klassedelingstal)
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**