Festivalar og større arrangement

Handballfestivalen på Vikahaugane, Foto: Geir Angeltveit

Å stella i stand fest er noko me alle har glede av. Også på Stord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Gjennom større arrangement, har me bygd opp eit verdfullt renommé og god erfaring som kulturby.

Stord Kommune skal saman med ulike prosjektorganisasjonar vera aktive i arbeidet med å få, og gjennomføra, arrangement og festivalar som gir merksemd og får folk til øya.

Venstre vil:

  • ivareta opne samlingsplassar i sentrum der det er mogeleg å halda konsertar og arrangement utandørs
  • vera med å utvikla Vidsteensparken som utandørsscene
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**