Ros og forsvar fra Venstre

Den som tror at Venstre bare kritiserer de andre partiene, tar feil. Vi gir ros når vi mener det er på sin plass. Og vi forsøker å referere så utførlig som mulig fra de politiske debattene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre har fått kritikk for hvordan vi reager på at andre partier i årets valgkamp tar opp forslag og saker Venstre har vært nærmest alene om i politikken i Eidsvoll de siste fire årene. Det finnes ikke noen beskyttelse av opphavsrett i politikken, og bra er det. For alle er avhengige av at flere er enige, hvis et forslag skal bli vedtatt, eller en god idé skal få gjennomslag.

På vår egen hjemmeside har vi i fire år skrevet om saker Venstre tar opp, forslag vi stiller i folkevalgte organer, vi refererer debattene om forslagene, og hvordan resultatet ble. Det hadde blitt kjedelig og ensidig om vi kunne skulle referert Venstres syn, forslag og stemmegivning. For at leserne skal få mer kunnskap og forstå hva som har skjedd refererer vi også andre partiers syn og stemmegivning.

Venstre forsøker å behandle andre partier på en fair måte. Hvis andre partier kommer med forslag som vi synes er bra, eller støtter Venstres forslag, så refererer vi det. Vi gir også ros og honnør når vi mener det er på sin plass. Vi forsvarer også andre når vi mener det er grunn til det.

I et innlegg i EUB 21.03 i år roste vi Aps Hege Svendsen for å være enig med Venstre i synet på live-streaming fra folkevalgte møter.

I et oppslag på vår hjemmeside 10.02 i år refererte vi at både ordfører Einar Madsen og SVs Torstein Owe forsvarte Venstre mot angrep fra FrPs Finn Terje Tønnessen, i forbindelse med forslag om å gjenåpne togstasjon på Minnesund.

Som kjent oversender kommunestyret alle tekstforslag som fremmes i kommunestyrets budsjettdebatt i desember, til formannskapet. Før formannskapets møte offentliggjorde vi på vår hjemmeside 26.januar i år hvilke av de andre partienes forslag vi ville støtte. Dette for å gi partiene drahjelp i formannskapet. Det har tidligere vært slik at budsjettflertallet har sagt ifra at det ikke engang er nødvendig å stemme over de andre partienes forslag, fordi de likevel ikke vil få flertall. Udemokratisk, mener Venstre. Alle partier skal ha rett til å få stemt over sine forslag, og innbyggerne skal ha rett til å få vite hvilke forslag som fremmes, og hvor stor støtte de får.

I et oppslag på vår hjemmeside 09.12 2014 roste vi flere partier for godt arbeid med sine budsjetter, selv om Venstre var uenige i forslagene. Vi var minst imponert over forslaget de tre største partiene hadde lagt frem.

I innlegget «Birkeland og Madsen» som stod i EUB 03.mars 2014 forsvarte vi ordfører Einar Madsen mot kritikk fra SVs Ruth Birkeland. Vi mente imidlertid at noe av kritikken var på sin plass. Og at Birkelands kritikk av Madsen også rammet henne selv.

I et oppslag på vår hjemmeside 31.01 2014 refererte vi et oppslag i VG, der Madsen sa seg enig med Eidsvoll Venstre i at Eidsvoll skal være en reservasjonsfri kommune.

I et oppslag på vår hjemmeside 11.juli 2013 roste vi fungerende ordfører Terje Teslo (SP) for å gjøre noe for å løse mangelen på korttidsplasser i helsesektoren.

I et oppslag på vår hjemmeside 19.juni 2013 refererte vi at Venstres forslag om at Eidsvoll kommune skulle melde seg inn i antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency International ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. Og at ordfører Madsen hadde vært positiv allerede første gang Venstre tok opp forslag om dette.

I et oppslag på vår hjemmeside 28.mai 2013 roste vi Ap og FrP for å ha øket rammene til skolesektoren, og innsett at budsjettvedtaket de to gjorde i desember 2012 var for dårlig.

I et oppslag på vår hjemmeside 11.april 2013 refererte vi at ordføreren var positiv til Venstres forslag om at Eidsvoll bør uttale seg om vindmølleplanene i Nord-Odal, og at Eidsvoll bør ha en reservestrategi.

I et oppslag på vår hjemmeside 20.mars 2013 refererte vi ordførerens svar på vår interpellasjon om live-streaming av folkevalgte møter i Eidsvoll. Madsen var positiv til forslaget.

I et oppslag på vår hjemmeside 27.11 2012 refererte vi at Ap og FrP vil støtte Venstres forslag om å legge ned hovedutvalg for kultur og frivillighet.

I et oppslag på vår hjemmeside 25.10 2012 roste vi ordføreren som en handlingens mann, da han på oppfordring fra Venstre sørget for at Skolestruktrurapporten ble publisert godt synlig på kommunens hjemmeside.

I et oppslag på vår hjemmeside 18.oktober 2012 refererte vi at Akershus Venstres fylkestingsgruppe oppfordret fylkesordføreren i Akershus til å være like positiv til valglokaler på de videregående skolene som Eidsvolls ordfører har vært. Dagen før refererte vi på vår hjemmeside Madsens positive svar på vår interpellasjon om dette temaet.

Dette er bare et knippe saker og eksempler. Den som går inn på vår hjemmeside vil naturligvis også finne oppslag der vi kritiserer mange av de politikerne som jeg i eksemplene over nevner at vi har gitt ros. Det er naturlig. Politikk handler om uenighet i grunnsyn, mål og virkemidler. Det handler om å få presentert sine forslag av løsninger, og skape oppslutning om disse. Det er derfor vi har valg. Med en representant i kommunestyret kan ikke Venstre skryte av så mange gjennomslag. Men årets valgkamp så langt gir i hvert fall positive signaler om at det kommer til å bli vedtatt mer Venstrepolitikk i kommunestyret i neste periode.

Denne artikkelen ble også publisert på Lesernes EUB 28.06 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**