Sport og idrett

Handballfestivalen på Vikahaugane, Foto: Geir Angeltveit

Det er mange som driv med ulike idrettsaktivitetar i kommunen. Og vaksne og born har stor glede av arrangementa i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Breidde skapar topp, idrett skapar trivsel som skapar sosialt nettverk som gir folkehelse. Variasjon i lokale idrettsarrangement og -organisasjonar er viktig for å sikra eit mangfald i opplevingar og lokal forankring.

Stord Venstre vil arbeida for breiddeidretten som sikrar barn og unges moglegheit til å vera med saman og danna gode sosiale nettverk. I breidda vil talenta veksa fram i gode og utviklande organisasjonar.

Venstre vil:

  • etablera fleirbrukshall i Sagvåg.
  • samarbeida med idrettsorganisasjonar om vedlikehald og service av anlegg
  • fortsette støtten til kommunens store idrettsarrangement.
  • samarbeida med idrettslag og andre organisasjonar om arrangement og tiltak
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**