Bassengdrømmen

Tana Venstres 3. kandidat, Foto: Monica Balto

Denne store investeringen bør utredes grundig før spaden stikkes i jorda. Å bygge er billig-dette får vi mye tilskudd til. Men hvordan blir driftskostnadene og hvor hentes disse midlene fra? Kommunebudsjettet er allerede stramt så hvor skal det kuttes i såfall?

Jan Oskar hadde et brennende ønske om at Tana Venstre skulle stemme i mot basseng, foreløpig, da vi hadde vårt første listestillingsmøte i mars. Dette grunnet den pressa økonomien i kommunen. Han sier han daglig på jobb kjenner sparekniven som må kutte jevnlig for at kommunens økonomi skal gå rundt.

Nå kom saken opp til kommunestyremøtet raskere enn hva vi trodde og TV hadde ikke fått fremmet sin bekymring for dette til våre representanter i siste periode som har ønsket å forlate politikken men som dermed var med å stemte sammen med vår konsultasjon. Men spørsmålet er da; kan man virkelig gå for en så stor investering på ent så lite utredet område?

Det ble ikke snakk om ja eller nei til basseng i Tana. Det ble kun snakk om lite eller stort!

Når driftskostnadene til dette nye bassenget kommer i tillegg så er han bekymret for hvor disse kostnadene skal dekkes inn fra. Er det bygdene som får lide? Ungdomsklubben? Kulturlivet? midre tilskudd til lag og foreninger? nedlegging av skolene i Austertana, Sirma og Bonakas?

Tana Venstre deler hans bekymring og er glad for at ordføreren har varslet et ekstraordinært kommunestyremøte for å bruke bedre tid på informere mer rundt konsekvenser en slik stor investering kan gi.

Drift av basseng burde være statlig ansvar. Vi vil rette saken mot stortinget og regjering for at statlige midler skal drifte basseng i kommunene!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**