God barndom

God barndom. God skole., Foto: Jo Straube og Sveinung Bråthen

Skolene i Oslo skal være best i landet, også på å utjevne sosiale forskjeller.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre mener at barns bakgrunn ikke skal avgjøre fremtiden deres. Derfor vil vi satse på lærerne og ha gratis barnehage og aktivitetsskole for familier med lav inntekt. Alle barn skal kunne leke trygt ute, drive idrett og oppleve kultur der de bor. Vi skal ruste opp bibliotekene i hele byen.

En stemme til Venstre er en stemme for en god by å vokse opp i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**