En fremtid med Venstre

 

  • alle mennesker har samme verdi uavhengig av rase, kjønn, tro eller status. Er du yrkesaktiv eller ufør har du krav på den samme respekt fra samfunnet.
  • næringslivet vil bli lyttet til og få gode rammevilkår med venstrepolitikk
  • autoritære systemer som undertrykker enkeltmennesket vil Venstre kjempe i mot
  • fattigdom og økonomisk urettferdighet må alltid bekjempes
  • alle barn i kommunen skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntektsnivå
  • naturen, viltet i skogene og husdyrene skal fortsatt ha gode kår i Birkenes kommune
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**