Hole Venstres program 2015 – 2019

Du finner det ferdige programmet til Hole Venstre ved å trykke her:

Program Hole Venstre 2015-2019

I den kommende perioden bærer Hole Venstres program navnet “Ta vare på det grønne”. Vi ønsker å dra med oss grønne visjoner for hvordan vi vil se for oss framtidas Hole kommune, hvor bærekraft, trivsel og frihet prioriteres. Våre hovedsaker blir miljø, skole og ansvarlig økonomisk styring.

Folk først.

[Oppdatering 07.08.15 – Programmet har blitt estetisk endret, innholdet er likt]
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**