Er dette useriøst?

Brita Kleven Thorsvik, Foto: Ole Alexander Kirknes
_MG_2055
Kommentar av Brita Kleven Thorsvik

Er dette useriøst?

I siste kommunestyremøte før sommeren ble Venstre beskyldt for å være useriøs, av Arild Pedersen AP.
Dette er saken: Helsesøstertjenesten er en av satsningsområdene for Venstre i det forebyggende arbeidet for barn og unge. Regjeringen bevilget ekstra midler for å styrke denne tjeneste i 2015, men i vår kommune ble disse midlene brukt til andre formål.
Som sikkert flere har fått med seg ligger vi an til et underskudd i drifta i Verdal på ca. 12,5 mill om det ikke skjer innstramninger. Rådmannen la derfor fram et forslag om justeringer innenfor alle områdene, men skjermet barnehagene.
Venstre ønsket i tillegg å skjerme helsesøstertjenesten både fordi vi hadde fått midler til å øke tjenesten uten å ha gjort det, men også fordi forebyggende arbeid for barn og unge er svært viktig for oss.

Dessuten er det slik at bemanningen på helsestasjonsvirksomheten og skolehelsetjenesten både på barneskolen, ungdomsskolen og videregåendeskolen allerede er under de anbefalte normtall som er utarbeidet.

Er dette useriøst, eller er det å prioritere det vi synes er viktig?

Iflg Pedersen er det viktigere å lytte til rådmannen enn å ta egne standpunkt. Da sier jeg som Anita Karlsen (SV) sa i debatten: Hvorfor sitter vi kommunestyret da?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**