Nei til eiendomsskatt!

Romerikes blad (RB) har lansert en «valgomat»; Velgerhjelpen. Eidsvoll Venstre vil gi deg en veiledning til våre svar. I dag begrunner vi vårt nei til å innføre eiendomsskatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

RBs Velgerhjelpen består av 20 spørsmål. Halvparten av dem er det partiene sentralt som har gitt svaret på, og den andre halvparten er det partienes lokallag som har svart på. Velgerhjelpen dekker 14 kommuner på Romerike.

Blant spørsmålene Eidsvoll Venstre har gitt svar på, er dette: «Bør det innføres eiendomsskatt for boliger i Eidsvoll?». Alternativene du kan velge mellom er «ja» og «nei».

Venstres svar er nei.

Nedenfor skal jeg begrunne Eidsvoll Venstres nei til å innføre eiendomsskatt i Eidsvoll.

Da rådmannen i Eidsvoll la frem sitt forslag til budsjett for 2015 og handlingsplan for perioden 2015-2018 var det ikke lagt inn forslag om å innføre eiendomsskatt. Rådmannens begrunnelse var at kommunen først bør forsøke å skaffe balanse mellom utgifter og inntekter gjennom det arbeidet som nå er påbegynt før man vurderer eiendomsskatt. Dette er Eidsvoll Venstre enig i.

Eidsvoll Venstre vil dessuten advare mot at Eidsvoll kommune ved å innføre eiendomsskatt vil sementere inntektssystemet fra staten til kommunene slik det i dag fungerer. Det vil være uheldig.

Det er i dag stor forskjell mellom statlig rikdom og kommunal ressursknapphet. Staten har mye penger til disposisjon. Venstre ønsker ikke at staten skal bruker mer penger, men heller fordele dem annerledes. Kommunene er det offentlige service- og forvaltningsnivået som er nærmest innbyggerne, og som derfor burde få tilført en større andel av statlige midler.

I tillegg bør hele systemet for såkalt lokalt selvstyre revurderes fullstendig. I dag har staten kontroll over hvilke oppgaver, inntekter og utgifter kommunene skal ha. Lokalpolitikere har meget begrenset handlefrihet, som handler om å gjøre det beste ut av situasjonen.

Eiendomsskatt kan også ses på som et middel til inntektsutjevning mellom borgerne. Venstre mener at eiendomsskatt i en kommune ikke kan ses løsrevet fra resten av skattesystemet. Venstre mener at inntektsutjevning ikke er en kommunal oppgave, men et spørsmål som må avgjøres på rikspolitisk nivå.

Eidsvoll Venstre vil derfor ikke innføre eiendomsskatt i handlingsplanperioden.

Denne artikkelen er også publisert på Lesernes EUB 02.juli 2015.

Svar på andre spørsmål fra Velgerhjelpen på RB:

Ja til bosetting av flere flyktninger i Eidsvoll

Kommunesammenslåing: Eidsvoll – best alene?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**