Østre Toten Venstre og kommunesammenslåing

Foto: Helga Feste Hunter

Østre Toten Venstre har stilt seg bak forslaget om å utforme en intensjonsavtale for å se på dannelse av en ny stor kommune, bestående av Gjøvik, Østre og Vestre Toten og Søndre Land.

Østre Toten kommune har i mange år kjempet mot budsjettkutt og reduksjon i tjenester. Kommunen har innført eiendomsskatt og økt de kommunale avgiftene. Dette er ikke forhold som kan bære kommune i framtida.

Venstre mener at det må foreligge helt klare forutsetninger for en eventuell kommunesammenslåing, med økonomiske gevinster som økt næringsutvikling, økt antall arbeidsplasser og økte skatteinntekter. Vi vil også se en storstilt satsing på utvikling av jernbane og veier i regionen og lokaldemokratiet må sikres slik at det ikke blir ulik maktfordeling i en ny storkommune.

Intensjonsavtalen vil forhåpentligvis gi politikerne svar på de forhold som må ligge til grunn for å kunne fatte et vedtak om kommunesammenslåing.
Det foregår mye bra i kommunen vår og vi må ta vare på den gode identiteten som vi har på Toten! En ting er sikkert: vi kan ikke fortsette å basere oss på en økning i eiendomsskatten for å kunne drifte kommunen. Alternative løsninger og økt næringsutvikling vil være avgjørende for framtida vår. Dette vil Venstre jobbe aktivt for å få til!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**