En grønn og trivelig bydel

ARKITEKTUR OG OMGIVELSER

Vi ønsker alle innflyttere velkomne til Oslos flotteste bydel, men vi vil at boligfortettingen skal skje på en bærekraftig og fremtidsrettet måte, og at ny bebyggelse skal tilpasse seg stedet slik at Nordstrands særpreg bevares.

VERDIFULLE SNARVEIER

Våre lokale friområder, grønne lunger og bekkedrag må tas vare på og forbedres. Det samme gjelder våre sårbare stier og snarveier som fort kan spises opp av utbygginger.

VERDIFULL HISTORIE

Nordstrand Venstre vil bevare sveitserhuset ved Holtet trikkeholdeplass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**