Kildesortér politikere 14. september

2. kandidat for Akershus Venstre, Eirik Bøe, Foto: Morten Skåningsrud

Etter at Regjeringen Solberg, med Jan Tore Sanner i spissen, har sluttet å ta innsigelser etter plan- og bygningsloven til følge, er ansvaret for klima, miljø, matjord, naturmangfold og kulturminner nå overlatt til kommunenorge alene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det vesentlige i denne situasjonen er at lokalpolitikernes rolle nå er helt avgjørende for miljøet. På valgdagen 14. september er det derfor på tide å kildesortere alle norske kommunalpolitikkere.

Du trenger ikke sitte og vente på et storting som ikke klarer å prioritere klima og miljø,eller statlige virksomheter som enten utreder i det uendelige, ikke får love til å gjennomføre miljøpolitikken, eller som direkte motarbeider miljøsaken hver eneste dag. Du kan helt på egen hånd sortere ut de politikkerne som er farlig for miljøet 14. september.

En av de grunnleggende oppgavene kommunene har er å planlegge arealbruken i kommunen. Gjennom arealbruken utøver kommunen mye av sin miljøpolitikk. Kommunene kan bestemme at de ikke vil bygge ned matjord, drenere myrer eller rive kulturarven. Kommunene kan også bestemme at de vil bygge uten kollektivdekning, eller gang på gang unnlate å tilrettelegge for sykkel og gange.

Utrolig nok er det mange kommunepolitikere i mitt fylke Akershus som ikke bryr seg om lokalt eller globalt miljø og klima, her trengs sortering.

I Bærum har høyreflertallet vedtatt utbygging av 2000 nye boliger på Fossum. Et prosjekt uten kollektivdekning, som bygger ned matjord og er en unødvendig belastning for naturmangfoldet i et sårbart område. Det samme flertallet foreslår tilsvarende nedbygging av matjord og utbyggerstyrt fortetting flere steder i kommunen.

I Ullensaker har AP, Høyre og Frp besluttet å bygge ned bymarka på Jessheim og tillate en storstilt boligbygging også der. Jessheim kan bli noe stort, men uten sentrale verdier som de bymarka representerer, svekkes byen Jessheim unødvendig. I tillegg drenerer og raserer man Jølstadmåsan, et av de siste store myrområdene i østlandsområdet.

I Vestby har kommunestyret vedtatt at Ikea kan få lov til å bygge ned Norges fineste matjord. Er tilgang på nye møbler virkelig viktigere enn tilgang på mat?

I Follo bygger Høyre ut Svartskog, mot råd fra alle faginstanster, en bilbasert utbygging med store konsekvenser for naturmangfoldet og ikke minst fratar de Oppegårds befolkning viktige rekreasjonsområder. Det gir ikke mening å skylde på Sanner. Det er et lokalt miljøproblem i Oppegård.

Kommunen er nøkkelen til ditt nærmiljø og til klodens overlevelse. Det er i kommunen slaget om klima, miljø, matjord, naturmangfold og kulturminner står. Derfor er det viktig at du stemmer inn kommunepolitkkere som tar miljø på alvor når du går til valgurnen 14. september.

Kommunevalget skiller seg fra stortingsvalg ved at din stemme direkte og uten utredninger vil omsettes til miljøpolitikk om du stemmer på et av de tre miljøpartiene, sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne ellerVenstre. Du må finne ut hvem av disse som best ivaretar dine interesser utover miljøspørsmålet. Mitt tips er, ikke overraskende,Venstre. Vi har helhetlig og gjennomtenke løsninger på alle politikkområder.

Den viktigste oppgaven er uansette å sorter ut miljøsinkene fra kommunestyrene, da tar du ansvar for klima og miljø lokalt og globalt, ferdig snakka. godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**