En skole på individets premisser

Skole og læring En sosialliberal skole er kunnskapsbasert, raus og med omsorg for enkelteleven. Venstre ser enkeltindividet og vil legge til rette for at hver enkelt lærer får rammer til å gjøre jobben best mulig, og for at hver elev skal nå sitt potensial. Venstre går derfor inn for

  • normert klassestørrelse
  • at skolenes fasiliteter er tilpasset den enkelte skoles pedagogikk.
  • tidlig tilrettelegging for de med særskilte behov.
  • tilrettelegge også for sterke elever gjennom forsert skoleløp der elevene kan følge undervisning og ta eksamener på høyere trinn.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**