Abid Raja på sykkel fra Saltstraumen til Bodø

Abid Raja sykler Norge på langs denne sommeren. Her fra Saltstraumen til Bodø sentrum. Her er han sammen med Saad Eskhard som er med som servicemann på turen, Stein Stegen og Trond Seivåg fra Bodø CK og Lars Christensen fra Statens vegvesen.
Abid Raja sykler Norge på langs denne sommeren. Her fra Saltstraumen til Bodø sentrum. Her er han sammen med Saad Eskhard som er med som servicemann på turen, Stein Stegen og Trond Seivåg fra Bodø CK og Lars Christensen fra Statens vegvesen. , Foto: Johannes Bangum

På sykkel siden 20.06, Onsdag 08.07 syklet han fra Saltstraumen til Bodø.
Abid Raja forteller at det er tre hovedmomenter med denne sykkelturen for ham.

– Det ene er sykkel som transportmiddel. Det andre er sykkel som treningsapparat og betydningen av sykling for bedre fysisk helse. Og det tredje er friluftsbruken av sykkel, ikke minst med tanke på psykisk helse.

I går syklet vi 16 mil, fra Jektvik til Saltstraumen, og da var det med noen spreke folk fra Meløy sykkelklubb. Det går også fortere når man er flere som sykler sammen på lengre etapper, sier Venstre-politikeren som er ambassadør for Friluftslivets år og Aktiv mot kreft på denne turen.

På turen fra Saltstraumen til Bodø fikk Abid Raja med seg Saad Eskhard som er med som servicemann på turen, Stein Stegen og Trond Seivåg fra Bodø CK og Lars Christensen fra Statens vegvesen.

– les hele intervjuet i AN –

Bodø Venstre
ønsker å tilrettelegge for bedre folkehelse for alle i Bodø, gjeldene sykkel

  • etablere gjennomgående sykkelveinett, (reklamefinansierte) bysykler og flere og gode sykkelparkeringer
  • etablere sykkel-ekspressvei på Riksvei 80
  • legge til rette for el-sykkel med ladestasjoner ved sentrale sykkelparkeringer

Forebygging er en viktig del av helse- og omsorgspolitikken og god folkehelse er også et mål i seg selv. Bodø har gode forutsetninger for å fremme folkehelsen gjennom friluftsliv og en velfungerende frivillig sektor og organiserte aktiviteter. Venstre ønsker å legge til rette for dette arbeidet. Vi ønsker at flere skal ha mulighet til å komme seg ut, og har som mål å etablere en kyststi med universell utforming rundt Bodøhalvøya.

Rundt 1/3 av Bodøs klimagassutslipp kan knyttes til transportsektoren. Det grønne skiftet er allerede i gang, og el-bilenes fremvekst viser at mye kan gjøres gjennom skatte- og avgiftspolitikken. Grønn transport handler ikke minst om satsing på kollektivtilbud og sykkel og tilrettelegging for gående (se også Kapittel 4.2. Folkehelse). I Bodø vil Venstre ha hyppigere, billigere og grønnere busser, og vi vil at sykkelen skal prioriteres. Vi vil jobbe frem tiltak som stimulerer til mindre bilkjøring.

– les Bodø Venstre sitt program for 2015 – 2019 –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**