Fylkespartiets listetopper på besøk

Elisabeth Paulsen og Tove Eivindsen under besøk på Mausund.
Elisabeth Paulsen og Tove Eivindsen under besøk på Mausund 7. juli 2015. Fra venstre: Elisabeth Paulen, Vidar Oskarson, Tove Eivindsen og Ingrid skjærstein Johansen., Foto: jgf

Sør-Trøndelag Venstres listetopper, Elisabeth Paulsen og Tove Eivindsen, fikk med seg mye da de la turen til Sula og Mausund 7. juli. Edvin Paulsen var vert og omviser på et kort besøk på Sula, og Ingrid Skjærstein Johansen var vert i Mausund, der listetoppene også fikk med seg litt av åpningen av Utihavet-festivalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Tove Eivindsen, Elisabeth Paulsen og Edvin Paulsen (vert) under besøket på Sula 7.72015.
Tove Eivindsen, Elisabeth Paulsen og Edvin Paulsen (vert) under besøket på Sula 7. juli 2015. Foto: Lena Jørgensen, Froya.no.

Kommunikasjoner og rutetilbud var et sentralt tema på turen. Her møtte listetoppene problemene allerede på Dyrøya, der det er parkeringskaos under de store utfartshelgene. Om ruteopplegget fikk de flere innspill, også fra mannskapet på ferja, som mente det var mulig å gjøre forbedringer med enkle grep og minimal kostnad, men at det var vanskelig å nå igjennom med forslag til forbedringer. Edvin Paulsen beklaga sterkt at «Sularuta» ble avvikla (hurtigbåt fra Trondheim til Sula lørdag kveld om sommeren og retur søndag ettermiddag), og han var betenkt over at transportkapasitet blir brukt til å betjene steder uten fast bosetting (Halten).

I Mausund-museet hos Vidar Oskarson ble det tid til en lengre samtale om utfordringene for øyrekka, og om det som nå gjøres for å skaffe tilflyttere og snu den negative utviklinga.

Listetoppene fikk et nærbilde av forholda i øyrekka, både verdier og utfordringer, som vil være nyttig å ha med seg videre i det fylkespolitiske arbeidet.

Se reportasje fra turen på Froya.no.

Etter besøket på Frøya gikk turen til Hitra, der Hitra Venstre hadde invitert på en tur på Ulvøystien.

Tove Eivindsen er kommunikasjonsleder for NTNU Vitenskapsmuseet og er ny på fylkeslista. Elisabeth gjør seg klar for sin tredje periode på fylkestinget. Hun har vært knyttet til en bedrift som arbeider med attføring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**